Ostalo

FOTO: V Murski Soboti se je odvila Parada učenja

Parada učenja oz. dan učečih se skupnosti predstavlja osrednjo vlogo v Tednih vseživljenjskega učenja. Dogodek se je odvijal včeraj v Murski Soboti, natančneje, na tamkajšnjem Trgu kulture. Dogajanje je bilo organizirano od jutra do večernih ur, postavljenih je bilo nekaj čez 30 stojnic, prireditev pa so v popoldanskih urah sklenili s koncertnim delom skupine Blue planet in Leopolda I.
Zvrstilo se je veliko nastopajočih, ki so predstavili vseživljenjsko učenje in svoje delovanje, torej je dogodek bil izjemnega pomena in idealna brezplačna priložnost za promocijo vseh, ki so si to želeli. Vabljeni so bili vrtci, osnovne, srednje in višje šole, fakultete, ljudske univerze, zasebne izobraževalne organizacije, glasbene in plesne šole, knjižnice in muzeji, knjigarne in založbe, društva, študijski in bralni krožki, središča za samostojno učenje, svetovalna središča, kulturne organizacije in kulturni domovi, domovi upokojencev, zdravstveni domovi, uradi in enote zavoda za zaposlovanje, centri za socialno delo, občine, območne obrtne zbornice, razvojni centri, inštituti, varstvenodelovni centri, podjetja, sindikati, združenja, skladi in mnogi drugi.