Sveže

FOTO: V Mestni hiši se je odvilo uvodno srečanje partnerjev in predstavitev projekta “winEU.rur”

V sejni sobi Občine Lendava je današnji dopoldan potekalo četrto srečanje partnerjev projekta “winEU.rur,” v katerem, poleg še šestih partnerjev iz tujine, sodeluje en izmed najuspešnejših javnih zavodov na območju Občine Lendava, kar se tiče izvajanja evropskih projektov, Ljudska univerza Lendava. Vse prisotne je uvodoma pozdravil župan Občine Lendava Janez Magyar v nadaljevanju pa je projekt predstavil koordinator, Huso Jusić.
Projekt “winEU.rur” ima za cilj spodbujanje participatornega upravljanja za evropske kulturno-zgodovinske vrednote tradicionalnih kmetijskih krajinskih območij. Partnerji se soočajo z izzivi, kot so staranje prebivalstva, zaostanek v razvoju in pomanjkanje delovnih mest. Skozi projekt bomo izmenjali primere dobre prakse, okrepili ozaveščenost o EU državljanstvu in pomenu ohranjanja kulturne dediščine, ter izboljšali pogoje za udejstvovanje na ruralnih območjih v EU. Projekt poteka v sodelovanju z organizacijami iz šestih evropskih držav: Španija, Slovenija, Italija, Bolgarija, Hrvaška in Portugalska.

Poseben poudarek projekta je namenjen promociji lokalnih izdelkov, turizmu in strategijam za ohranjanje vinorodnih pokrajin ter kulturne dediščine. Projekt zasleduje izboljšanje pogojev prebivalcev na ruralnih območjih in hkrati promoviral kulturno dediščino. Srečanje v Lendavi, ki je predvsem v znamenju martinovanja in spoznavanja dobrih praks v našem okolju, se udeležujejo partnerji iz španskega mesta Verde, bolgarskega mesta Bolyarovo, portugalskega mesta Lousada  in predstavniki Lokalne akcijske grupe Zagorje – Sutla iz Hrvaške.

V delegaciji iz Španije sta prisotna tudi župan Vedre, Carlos Martinez Carrillo in podžupan Manuel Costa Carneiro. Iz mesta Bolyarovo iz Bolgarije je prisotna županja Nina Krasteva Terzieva, portugalsko občino Lousada pa zastopa Manuel Nunes. Iz hrvaške Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla je prisoten tudi njihov direktor Hrvoje Novak. Vrednost projekta je okrog 150 tisočakov.

V okviru srečanja so predstavniki projektnih partnerjev izmenjali najboljše prakse, izkušnje, trende in znanje ter ustvarjali sinergije za pametno, trajnostno in vključujočo rast tradicionalnih kmetijskih pokrajin kot gonilnikov novih turističnih doživetij. Posebna pozornost je namenjena spodbujanju novega evropskega državljanstva, sodelovanju v evropskem demokratičnem življenju ter vrednotenju kulturne in naravne dediščine podeželskih skupnosti. Projekt spodbuja razpravo med državljani EU o prihodnosti tradicionalnih kmetijskih pokrajin in upravljanju, iskanju rešitev za zagotavljanje trajnosti in digitalnega prehoda na podeželjih.

Sodelujoči v projektu vključujejo podeželske občine, nevladne organizacije, raziskovalne centre ter druge organizacije, aktivne na področjih, povezanih s temo projekta (razvoj podeželja, kulturne in ustvarjalne industrije, turizem in socialna vključenost itd.). Ciljne skupine so prebivalci ruralnih območij, zlasti tistih, kjer prebivajo skupine z manj priložnostmi kot so ženske, migranti, ljudje starejši od 55 let itd.

Srečanje v Lendavi, ki bo trajalo tri dni, predstavlja odlično priložnost za izmenjavo idej, povezovanje in krepitev sodelovanja med evropskimi partnerji. Projekt “winEU.rur” bo tako prispeval k trajnostnemu razvoju podeželja in ohranjanju kulturne dediščine evropskih kmetijskih pokrajin.