Sveže

V Kobilju se je odvila svečana seja v okviru občinskega praznika

V okviru občinskega praznika Občine Kobilje je v tamkajšnji dvorani potekala svečana seja. Na seji so se podelila občinska priznanja. Zbrane na slovesnosti je uvodoma nagovoril župan občine Darko Horvat, ki je vodenje občine prevzel pred približno enim letom. Skupaj z občinskim svetom si je zadal velike cilje, ob podpori vaščanov in sodelavcev občinske uprave pa te cilje tudi uspešno uresničujejo.
Kot je poudaril, je za njimi uspešno in plodno leto, v katerem so veliko postorili. Dokončanje kolesarske steze Kobilje–Dobrovnik, s katero so občino tudi kolesarsko povezali s sosednjimi občinami in celotno regijo. V Centru za izvajanje kulturne dejavnosti so se preuredili občinski prostori, posodobili spletno stran občine, obnovila sta se tudi oba lesena mostova preko kobiljskega potoka ter pozdravne table ob vstopu v naselje in na breg svetega Martina. Sanirala se je slamnata streha na vinogradniški hišici, v središču vasi pa se je postavili paketomat. Uredilo se je župnišče. Obogatila se je Telehiša, kjer se je postavil zunanji nadstrešek za mlatilnico in obnovitev gospodarskega poslopja.

Župan Darko Horvat je predstavil tudi projekte, ki so v teku:

  • še letos bodo pristopili k rušitvi starega zadružnega doma, za kar pripravljalne aktivnosti že potekajo;
  • Športno medgeneracijskem centru bodo uredili centralno kurjavo v skupni dvorani in jo opremili za namene volitev ter za ostale društvene namene v okviru projekta LAS, na katerem so v tem letu kandidirali za sredstva;
  • v industrijski coni so prav tako bili uspešni na razpisu LAS – Pri dobrih ljudeh in bodo s pomočjo tega razpisa uredili zaščiteni naravni habitat;
  • izjemno pomembna investicija za katero bodo kandidirali na državnem razpisu je enota doma za ostarele, ki bo stal poleg občinske zgradbe. Sklenjeno
  • imajo sodelovanje z domom starejših Lendava.
  • do konca leta bodo posodobili ulično razsvetljavo in tako povečali varnost v prometu.

 Ob koncu nagovora je župan pohvalil tudi delovanje vseh enajstih društev v občini ter izpostavil pomen vrtca in šole, ki delujeta v kraju.

Na letošnji svečani seji so bila podeljena naslednja priznanja: Pisno priznanje Občine Kobilje, Plaketo Občine Kobilje in Naziv častni občan Občine Kobilje.

Pisno priznanje Občine Kobilje so prejeli:

GORIČANKA podjetje za trgovino, turizem in gostinstvo Trdkova d.o.o., Trdkova 54, 9264 Kuzma

Za ohranjanje trgovine v Občini Kobilje in za pomoč društvom

Septembra leta 2013 je pričela poslovati na Kobilju trgovina PE Market Tuš Kobilje, nakar je leta 2014 sledilo še odprtje pogodbene Pošte Kobilje. Leta 2017 so trgovino preuredili in posodobili, nastal je Spar market Kobilje, ki je letos uspešno poslovanje utrdil s podpisom pogodbe za opravljanje trgovinske dejavnosti na Kobilju za nadaljnjih pet let. S svojim prijaznim kolektivom oskrbujejo naše občane kakor tudi prebivalce bližnje okolice z živili in še s čim. Z veseljem pomagajo našim društvom z raznimi donacijami.

ELEKTROMONTAŽA PUHAN d.o.o. KOBILJE, Kobilje 29, 9227 Kobilje

Za dolgoletno uspešno delo na področju izvajanja elektroinštalacijskih del ter nesebično pomoč društvom v Občini Kobilje

Zgodovina delovanja družinskega podjetja sega v leto 1998, ko so pričeli opravljati storitve z majhno obrtno delavnico. Njihov kolektiv šteje danes že okrog 10 redno zaposlenih. O kvaliteti njihovih storitev pričajo številni referenčni projekti, ki so jih izvedli samostojno, prav tako pa tudi kot kooperanti številnih večjih podjetij v Sloveniji in tudi v tujini. Ob raznih prireditvah in drugih priložnostih v občini Kobilje so se že neštetokrat izkazali z izjemno angažiranostjo za hitro in strokovno pomoč ter nemalokrat tudi s finančno podporo društvom.

Štefan Volf

Človek z veliko volje in optimizma, kleno voljo, ki je svojo pot skozi čas zaznamoval z dolgoletnim opravljanjem različnih javnih funkcij v našem kraju in si prizadeval za obstoj in razvoj Kobilja. Aktiven je bil v organih Krajevne skupnosti Kobilje, v občinskem svetu Občine Kobilje, v Prostovoljnem gasilskem društvu Kobilje in še kje. Svojo podjetnost je pokazal tudi na vodilnem mestu v nekdanji tovarni Kobitex. Danes je aktiven član Društva upokojencev Kobilje in si kot športni referent prizadeva za sodelovanje in povezovanje med društvi na športnem področju tudi izven naših meja. Je vedno pripravljen pomagati, če mu le to omogoča zdravje.

Plaketo Občine Kobilje so prejeli:

Marjeta Vugrinec

Marjeta Vugrinec je s svojim dolgoletnim delom pustila pečat na Kobilju. Dejavna je bila v številnih društvih na Kobilju. Povezovala je veliko proslav in prireditev. Igrala ali režirala je igre v Kulturnem društvu Kobilje. Dolga leta je bila predsednica Društva upokojencev Kobilje – takrat se je začela, danes že tradicionalna prireditev »Dan žetve«. Božična igrica na Sveti Večer nastaja pod njeno taktirko že vrsto let. V Turističnem društvu, v času, ko so bili Tesarski dnevi, je aktivno sodelovala, prav tako v domači cerkvi, kjer je aktivna članica Župnijskega sveta. Na Marjeto se ljudje obračajo tudi v najtežjih trenutkih, kadar je potrebno napisati pogrebni govor. Kobilje, domačo vas, nosi vedno v srcu, kar se odraža skozi leta njene prisotnosti in delovanja – še najbolj pa pri medgeneracijskem povezovanju.

Pavel Horvat

Pavel Horvat je v občini Kobilje aktiven že vrsto let. Kot dolgoletni podžupan in občinski svetnik je s svojim delom in izrednim trudom ter požrtvovalnostjo prispeval za razvoj Kobilja, vseskozi je sodeloval v številnih komisijah in odborih, omeniti pa velja tudi njegovo aktivno vlogo pri delu Športnega društva Kobilje. Njegovo razvojno naravnano delo se je odražalo predvsem na infrastrukturnem področju, za kar je žrtvoval nešteto prostovoljnih ur svojega razgibanega življenja. Vseskozi si prizadeva za izboljšanje bivalnih pogojev na Kobilju. Skorajda ni bilo projekta v občini, pri katerem ne bi sodeloval. Posebna zahvala mu gre za dokončanje projekta kolesarske steze Lendava-Dobrovnik-Kobilje, ki je nastala prav v času, ko je opravljal tudi funkcijo župana Občine Kobilje.

Stanko Gregorec

Stanko Gregorec je že vse skozi ljubitelj športa. Kot tak je bil aktiven v upravnem odboru nogometnega kluba oziroma Športnega društva Kobilje. S svojim športnim entuzijazmom je bil ekipni vodja takratne mlade strelske ekipe. Bil je eden prvih, ki so začeli z gradnjo novih športnih objektov. Bil je tudi aktiven član Župnijskega sveta. Njegovo pot je zaznamovalo opravljanje funkcije župana, saj je kot župan občine Kobilje v dveh mandatih županovanja pustil pečat pri razvoju kraja z novimi pridobitvami, obnovami ter ureditvijo kraja. Danes je še vedno aktiven, saj je predsednik Čebelarskega društva Kobilje-Dobrovnik.

Društvo upokojencev Kobilje

Društvo upokojencev Kobilje je že vrsto let dejavno na področju športa, kjer dosegajo odlične rezultate na raznih tekmovanjih (pikado, statično kegljanje s kroglo na vrvici, streljanje z zračno puško, šah in drugo). Poskrbijo za to, da se starejši občani lahko družijo, društvo pa je dejavno tudi pri skrbi za starejše občane, saj jih obiskujejo in dajejo občutek pripadnosti skupnosti. Vsako leto organizirajo tradicionalno prireditev »Dan žetve«. Utrjujejo dolgoletno sodelovanje z Društvom upokojencev Hrvatini in z Društvom upokojencev Mihovljan iz sosednje Hrvaške ter še z mnogimi drugimi društvi. Obiskujejo svoje najstarejše člane in skrbijo za dejavno preživljanje jeseni življenja. Društvo upokojencev Kobilje aktivno sodeluje pri raznih občinskih projektih in so nepogrešljiv člen medgeneracijskega utripa na Kobilju.

Naziv “Častni občan občine Kobilje” je prejel:

Župnik Alojz Ratnik, zlatomašnik

Mineva že 18 let, od kar je gospod župnik Alojz Ratnik prevzel župnijo v upravljanje. V teh letih se je vključeval v življenje in delo našega kraja, dihal je s Kobiljem. Delo z mladimi in vključevanje v sooblikovanje pri verskem sodelovanju ter medsebojnih odnosih, to je le nekaj njegovih vrlin, za kar si je močno prizadeval. S svojim poslanstvom kot župnik in odličen poznavalec zgodovine našega kraja je vedno pripravljen sprejeti romarje, izletnike, pohodnike, ter jim orisati zgodovino, življenje in delo našega kraja. Tako zavzeto prispeva k prepoznavanju Kobilja in ohranjanju kulturne dediščine v občini.