Sveže

FOTO: V Dobrovniku tudi uradno prevzeli prenovljeno dvorano

V Dobrovniku so s prireditvijo slavnostno obeležili zaključek obnovitvenih del dvorane v Kulturnem domu v Dobrovniku. V kulturnem programu so sodelovali: otroci vrtca Pikapolonica Dobrovnik, učenci DOŠ Dobrovnik, Janet Neubauer in Dobronaki Nótázók. Slavnostni govorec na prireditvi je bil dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije, nekaj besed pa je spregovoril tudi župan Občine Dobrovnik, Marjan Kardinar. Zbrane sta nagovorila tudi Edit Varga, predsednica Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Dobrovnik, in Ferenc Horváth, narodnostni poslanec Državnega zbora Republike Slovenije.
Pisalo se je leto 1977, ko so se sestali takratni pogumni vaščani in odločili, “želimo si svoj lasten kulturni dom, za svoje aktivnosti na področju kulture, izobraževanja, druženja in splošnih prireditev,” ki so jih pred tem morali organizirati na različnih lokacijah po Dobrovniku; v šoli, tudi po domovih, celo na skednju. Bilo je potrebno veliko organizacijske sposobnosti takratnega gradbenega odbora pa tudi krajevne skupnosti, da se je pripravil projekt in pridobilo gradbeno dovoljenje za gradnjo enega največjih domov na področju kulture na dvojezičnem območju.

Poleg gradbincev in obrtnikov je sodelovalo tudi veliko prostovoljcev. Celo les so pripeljali iz Dobrovniškega urbarialnega gozda. Iz zapisanih virov je razvidno, da je bila celotna vrednost investicije čez 10 milijonov takratnih dinarjev. Sredstva je prispevala država in takratna Kulturna skupnost, potrebna pa je bila tudi pomoč banke in skupščine občine Lendava. Sredstva so sicer prispevali tudi krajani v obliki krajevnega samoprispevka. V tem objektu so končno našli svoj prostor kulturniki, gasilci, krajevni urad, knjižnica in pošta ter strelci na podstrešju.

Z ustanovitvijo samostojne občine leta 1998, je skrb za upravljanje in vzdrževanje ter uporabo kulturnega doma prevzela Občina. Sčasoma je Dobrovničane želja po urejenem, sodobnem objektu ponovno spodbudila k investiciji in začeli so graditi prizidek h kulturnemu domu. V naslednjih letih so po fazah nadaljevali z obnavljanjem celotnega kulturnega doma, ki sedaj skupaj meri 1.500 m2. Začelo se je z obnovo spodnje dvorane, zamenjave strešne izolacije in kritina, uredila se je kuhinja in vinoteka ter ostali prostori.

Zadnja investicija Kulturnega doma Dobrovnik II. faza stala okoli 550.000 evrov, od tega so iz razpisa Bethlen Gábor iz Madžarske pridobili okoli 496.000 evrov sredstev, ostalo pa je bilo financirano iz proračuna Občine. Tako so dobili obnovljeno zgornjo dvorano s spremljajočimi prostori, z zamenjavo stolov, celotno obnova odra in zaves ter odrske scene, obnovo multimedijske tehnike in zamenjavo električne napeljave ter varnostnega sistema. Uredili so prostor za tonskega tehnika, sobo za prevajalca in prostor za nastopajoče. V spodnjem delu kulturnega doma so uredili prostor za garderobo in obnovili vhode v sanitarije in vinoteko. Prvi projektant kulturnega doma je bil Slovenija projekt iz Ljubljane, projektant ATRIJ iz Odrancev je projektiral obnovo objekta, glavni izvajalci del pa so bili Dolinka gradbeni inženiring iz Beltincev, Integra ter Lesnina iz Ljubljane s podizvajalci.