Ostalo

FOTO: September – mesec Alzheimerjeve bolezni: Sprehod za spomin tudi v Lendavi

Mesec september je mesec Alzheimerjeve bolezni. Ta vrsta demence predstavlja več kot 2/3 diagnosticiranih primerov demence. V Sloveniji ne vodimo registra bolnikov z demenco, vendar naj bi po nekaterih ocenah že več kot 35.000 ljudi imelo demenco. Med njimi so tako ljudje starejši od 65 let, kot tudi mlajši.
Beseda demenca izhaja iz latinskega jezika in pomeni  demens; blaznost, norost ( de– iz, mens-pamet)= oseba brez pameti.  Nekoč so ljudem z demenco govorili, da so sklerozni, blazni, da so to ljudje brez pameti. Danes vemo, da je demenca huda bolezen, ki je za zdaj še neozdravljiva in zelo prizadene tudi sorodnike. Demenca je kronična nevrodegenerativna, napredujoča in neozdravljiva bolezen možganov, ki prizadene možganske celice, odgovorne za spomin, mišljenje, orientacijo, razumevanje ter sposobnosti govornega izražanja in presoje. Najpogostejše vrste demence so poleg že prej omenjene Alzheimerjeve bolezni še demenca z Lewijevimi telesci (simptomi Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni, halucinacije),vaskularna demenca (posledica serije infarktov možganov), frontotemporalne demence (zajamejo čelne in senčnične režnje, zgodaj se pojavi spremembe osebnosti, čustvena zbledelost, motnje govora, nato motnje spomina) in reverzibilne demence (možno zdravljenje).

Center za socialno delo Pomurje je včeraj, v sodelovanju z Združenjem Spominčica organiziral Sprehod za spomin z namenom obeležitve svetovnega dneva Alzheimerje bolezni. Vse Enote  (Ljutomer, Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota) so pripravile v svojem mestu stojnice, kjer bodo mimoidoči dobili zloženke o demenci in pridobili informacije o tej bolezni (kako se sporazumevati, kam po pomoč, kakšni so prvi znaki demence). Namen Sprehoda za spomin je bilo osveščanje o demenci, bolezni sodobnega časa. “Zavedamo se, da je nujno govoriti o demenci, ki je ponekod še zmeraj stigmatizirana.  Vloga strokovnih delavcev je posebej pomembna, saj moramo nenehno preprečevati socialno izključevanje vseh ljudi, preprečevati vsakršne diskriminacije posameznikov in družbenih skupin. Pomembno je zavedanje problema preobremenjenosti neformalnih oskrbovalcev in ustrezno ukrepanje (potrebe ljudi z demenco, sorodnikov, formalnih oskrbovalcev) ter ozaveščanje o pozitivnih elementih skrbi za sorodnika z demenco. Strokovni delavci imamo vlogo, da širimo glas o pravicah ljudi z demenco, smo njihovi zagovorniki in tisti, ki spoštujemo njihove pravice. S Sprehodom za spomin želimo pokazati razumevanje ljudi z demenco in sprejemanje njihove individualnosti,” je zapisala Nina Žitek, univ. dipl. soc. del, strokovna delavka CSD Pomurje.