Ostalo

FOTO: Sanacija vrtca na Hotizi uspešno zaključena

Vrtec na Hotizi, ki je organizacijsko enota Vrtca Lendava, deluje v stari stavbi nekdanje osnovne šole, zgrajeni leta 1886. Občina Lendava je tokrat uspešno izvedla manjšo obnovo notranjosti vrtčevske stavbe in sicer v vrednosti 27.000 evrov. Je pa sicer pred dnevi Ivan Koncut podžupan v opravljanju funkcije župana Občine Lendava napovedal, da je v načrtu gradnja novega vrtca.
Zunanjost objekta, v katerem deluje dislocirana enota Vrtca Lendava na Hotizi in ki je bil zgrajen v drugi polovici 19. stoletja, je občina sanirala pred petimi leti, sedaj pa je sledila še nujno potrebna sanacija notranjost, natančneje, predvsem sanacija tal. Sama sanacija notranjosti objekta sicer ni potekala po zadanem terminskem planu, saj je bil izvajalec del polno zaseden, starši pa so otroke bili tako primorani voziti otroke v Lendavo v enoto v Tomšičevi ulici, ali pa za varstvo poskrbeti kako drugače. Gre za 32 otrok.

“S sanacijskim deli so tako bile odstranjene vse lesene stenske obloge, odstranjeni pa so bili tudi vsi poškodovani oz. neustrezni stenski ometi, ki so bili sanirani z novo izvedenimi. Vse stene učilnic, vetrolova in otroških sanitarij so bile pogletane, sanirane so bile tudi razpoke, ki so bile pobrušene ter na novo pobeljene. Odstranjen je bil stari poškodovani parket, na novo je bila izvedena hidroizolacija v prostoru, na novo pa je bil položen tudi parket. Zamenjana so bila stikala in vtičnice, v enem izmed prostorov je bila preurejena električna napeljava za razsvetljavo z dodatnimi menjalnimi stikali, prav tako se je v prostoru zraven pobrusil in na novo polakiral obstoječi parket. Kjer je bil položen linolej, je bil le-ta zamenjan z zaključno talno oblogo vinil, prav tako pa so se v vseh prostorih zamenjale termostatske glave na grelnih elementih – radiatorjih,” so sporočili iz Občine Lendava.

Vodstvo vrtca starše seznanilo o zamudi pri terminskem planu izvedbe del

Vodstvo Vrtca Lendava je v ponedeljek, 29.8.2022, sklicalo izredni roditeljski sestanek, vendar so starši že v petek, 26.8.2022 na Hotizi organizirali izredno srečanje z vodstvom vrtca in predstavniki ustanovitelja Na sestanku so bili starši seznanjeni z izrednimi razmerami, ki so nastale zaradi sanacije navedene enote. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se bodo otroci lahko vključili v enoto vrtca v Lendavi na Tomšičevi ulici 6a. Zaradi oddaljenosti nadomestne enote vrtca v času sanacije vrtčevske enote na Hotizi so starši zaprosili za ugodno rešitev glede uveljavljanja ugodnosti za starše, ki bodo svoje otoke vključili v vrtec v Lendavi, kot tudi za tiste, ki bodo za varstvo svojih otrok poskrbeli sami.

Bodo starši zaradi vožnje otrok v Lendavo torej oproščeni nekaterih stroškov? O tem do današnjega dne na dopisni seji odločajo občinski svetniki!

Starši otrok, za katere je Občina Lendava po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in so imeli otroka vključenega v Vrtec Lendava v enoto na Tomšičevi ulici, bodo lahko – v kolikor bo tako odločil občinski svet, v obdobju od 1.9.2022 do vključno 21. 9. 2022, to je v času sanacijskih del v enoti vrtca na Hotizi, uveljavili:

  • povračilo potnih stroškov glede na število dni prisotnosti otroka v višini 0,21 EUR/km za prihod otroka v vrtec in odhod otroka iz vrtca (v kolikor je bil v prevoz vključen tudi sorojenec otroka, lahko starši uveljavljajo povračilo potnih stroškov samo za enega otroka)
  • Oprostitev stroškov za dneve odsotnosti otrok iz vrtca v omenjenem obdobju (v kolikor so si starši sami poiskali drugo obliko varstva)

Potrebna sredstva za ta namen bodo zagotovljena s prerazporeditvami v okviru veljavnega proračuna za leto 2022. To pomeni, da bodo sredstva v višini ~ 3.324,77 EUR iz proračunske postavke 230001 – Splošna proračunska rezervacija razporejena na proračunsko postavko 190016 – Dejavnost vrtca Lendava.