Sveže

FOTO: Sanacija obzidja lendavskega gradu ter okolice v polnem teku

Sredi septembra se je pričela težko pričakovana sanacija lendavskega gradu. Ivan Koncut, takratni podžupan v funkciji župana Občine Lendava in Aleksander Marguč, direktor podjetja GMI d.o o., sta na izvajalsko pogodbo na Lendavskem gradu podpisala v prvi polovici avgusta, sledil je pregled, uvajanje v delo ter pričetek gradbenih del. Dela trenutno potekajo na zadnji strani objekta.
Občina je, ker so bili na objektu v preteklosti izvedeni le manjši vzdrževalni posegi, pristopila k sanaciji brežine z razglednim platojem na jugovzhodnem stolpu ter ureditvi dela fasade. Projekt sicer obsega sanacijo gradu z okolico. Predvidene so sanacije obzidja, dela fasade, ureditev kleti jugovzhodnega stolpa in izgradnja razglednega platoja z zidovi nad kletjo stolpa. Prav tako bodo urejene dostopne poti do gradu in izvedena sanacija meteorne kanalizacije ter izvedba drenaže ob projektu. Pogodbena vrednost za sanacijo znaša dobrih 581 tisoč evrov, občina je pridobila tudi sofinancerska sredstva kulturnega ministrstva v višini 200 tisoč evrov.