Sveže

FOTO: Sanacija mrliške vežice v Gaberju se je nekoliko zavlekla

Obnovitvena dela na mrliški vežici v Gaberju so se zaradi nepredvidenih del in minulega slabega vremena zavlekla v december, a je kljub temu viden očitni napredek pri delih. Poleg obnove mrliške vežice v Gaberju je obnovitvenih del bila deležna tudi mrliška vežica v Čentibi, o čemer smo že poročali. Obe vežici sta sicer bili v slabem stanju, saj se je z obnovami odlašalo predolgo, kar je bilo jasno razvidno tudi iz dejanskega stanja.
Občina Lendava je letos poleti objavila javno naročilo za sanacijska dela na vaškem domu v Pince-Marofu ter na mrliških vežicah v Čentibi in Gaberju. Obe vežici sta bili že dlje časa prepuščeni zobu časa, kar že več let, če ne desetletje, ni bilo moč spregledati in prav večletno zanemarjanje je pustilo na objektih posledice. Popis del je sicer bil zelo širok, saj se je bilo obeh mrliških vežic potrebno lotiti od temeljev do strehe, svoje je naredila vlaga, prostori so neizolirani, … skratka pomanjkljivosti in težav zaradi slabega stanja obeh objektov je bilo kar nekaj, krajani vseh treh naselij pa so si za prenovo prizadevali že dlje časa.

Kaj obsegajo dela v Gaberju?

Dela obsegajo gradbeno obrtniška dela (sanacija temeljev, odvodnjavanje strehe, sanacija notranjih tlakov, zamenjava vrat, sanacija vlažnih ometov in razpok, oplesk notranjih prostorov in fasade, izvedba meteorne kanalizacije, zamenjava tlakovcev in robnikov, izdelava nadstreška s temelji), elektroinštalacijska dela (zamenjava svetil, vtičnic in stikal, montaža električnih radiatorjev, preureditev elektro omaric, elektrifikacija zvonjenja) in strojno inštalacijska dela (zamenjava sanitarne opreme, predelava vodovodnih in kanalizacijskih inštalacij, vgradnja vodomernega jaška).

Novogradnja mrliške vežice v Lakošu

Zaradi dotrajanosti in slabe statične stabilnosti objekta bo Občina Lendava pristopila k izgradnji nove mrliške vežice za naselji Gornji in Dolnji Lakoš. Stanje obstoječe vežice je takšno, da je zaradi statičnih razpok po lanskem potresu predhodno načrtovana obnova postala nesmiselna in finančno potratna. Novogradnja je predvidena na južni strani pokopališča in bo imela dva ločena žalna prostora za pokojne, manjšo čajno kuhinjo, sanitarije ter skladiščni prostor in nadstrešek pred vežico. Občina je že izbrala projektanta, to je Ekoing d.o.o. iz Trimlinov.