Ostalo

FOTO: Romski učenci iz Zalakomárja obiskali romsko naselje v Dolgi vasi

Četrtkov dopoldan so učenci romske narodnosti iz osnovne šole iz Zalakomárja obiskali romsko naselje v Dolgi vasi. Omenjena šola je nekoliko posebna, saj je 80-odstotkov otrok Romov, naselje v Dolgi vasi pa so si ogledali v okviru projekta Madžarske vlade, ki takšne obiske tudi omogoča. Zalakomár je sicer vas na Madžarskem, ki upravno spada pod podregijo Nagykanizsai Županije Zala.
Učenci Romi iz osnovne šole Somssich Antal iz Zalakomárja iz Madžarske so v četrtek v popoldanskih urah obiskali Večnamenski romski center in romsko naselja v Dolgi vasi, kjer se izvaja od avgusta 2018 dalje učna pomoč učencem, delavnice, športne igre, poletni tabori ter druženja različnih generacij Romov in domačinov ne Romov. 42 učencev iz 7-ih razredov osnovne šole iz Zalakomárja, ravnatelja osnovne šole Tibora Szakálla ter razrednike in spremljevalce Gyöngyija Töröka Hagymásija, Lívio Feketinéja Tattára, Zoltánnéja Anda in Gábora Bedeneka so sprejeli Nataša Horvat romska svetnica Občine Lendava, Laura Kovač, prostovoljka romske skupnosti Dolga vas, Samanta Baranja, izvajalka obšolskih dejavnosti za Rome, Marko Gomboc izvajalec športnih iger VNRC Borejci, Nataša Kotnjek Stančin, svetovalna delavka na DOŠ I Lendava, Estera Horvat romska pomočnica na DOŠ I Lendava ter dr. Judit Zágorec-Csuka, knjižničarka na DOŠ I Lendava.

Po predstavitvi večnamenskega prostora je Tibor Szakáll ravnatelj osnovne šole iz Zalakomárja povedal, da so Romski center v Dolgi vasi obiskali v okviru nacionalnega programa Határtalanul. Dopoldan so si ogledali kulturne znamenitosti Lendave, obiskali DOŠ I v Lendavi, s katero so tudi pobrateni in s katero že več let sodelujejo na področju šolskega knjižničarstva. Menijo, da imajo Romi v Sloveniji, tudi v Dolgi vasi podobne težave kot sami v Zalakomárju, težava pa je, po njihovem mnenju predvsem premalo motivacije za učenje kot vrednote v romskih družinah zaradi socialnih razmer in razlogov. Kljub temu so z veseljem ugotovili, da v romskem naselju v Dolgi vasi učenci Romi z veseljem hodijo na popoldanske delavnice za Rome in odlično izvajajo učno pomoč učencem, saj se poleg učenja ukvarjajo tudi s športnimi igrami in s prostočasnimi dejavnostmi. Učenci in učitelji iz Zalakomárja želijo v prihodnosti sodelovati z učenci Romi iz Dolge vasi, želijo izmenjevati svoje izkušnje in tudi metode dela, katere izvajajo pri pouku romskih učencev v Lendavi in v Zalakomárju.