Ostalo

FOTO: Rastem s knjigo: Pogovor z avtorico knjige Balada o drevesu, Matejo Gomboc

V okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo je javni zavod Knjižnica-kulturni center Lendava v sodelovanju z Dvojezično srednjo šolo Lendava gostil avtorico mladinskega romana Balada o drevesu, Matejo Gomboc. Srečanje je potekalo v amfiteatralni učilnici srednje šole. Ob koncu srečanja je direktorica zavoda KKC Lendava dr. Judita Csuka Zagorec predala v dar knjige Balada o drevesu, Dvojezični srednji šoli.
V amfiteatralni učilnici na Dvojezični srednji šoli Lendava se je odvila predstavitev mladinskega romana Balada o drevesu, avtorice Mateje Gomboc. Uvodoma je pred prisotne stopil Gordan Gerebic, ki je predstavil Knjižnico Lendava, za tem pa je nekaj besed namenil še projektu Rastem s knjigo. Gre za projekt Javne agencije za knjigo Republike Slovenije za spodbujanje bralne kulture. Z njim skušajo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.

Kot naslednja je pred prisotne stopila knjižničarka na Dvojezični srednji šoli Lendava, Brigita Lovenjak, ki je predstavila avtorico. Mateja Gomboc je diplomirala iz slovenskega in italijanskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Najprej je poučevala slovenščino in italijanščino na Srednji ekonomski in trgovski šoli v Novi Gorici, od leta 2000 pa poučuje slovenščino na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Je tudi pomočnica urednice otroške revije Mavrica in članica uredniškega odbora pri literarni reviji Zvon. Na Ministrstvu za šolstvo in šport deluje kot spraševalka za slovenski jezik pri strokovnih izpitih. Je avtorica več učbenikov in delovnih zvezkov za slovenski jezik za srednje šole. Od leta 2012 je izdala deset knjig za otroke in mladino, leta 2014 pa zbirko kratke proze za odrasle Pozneje se pomeniva ter roman za odrasle Dantejeva hiša. Leta 2022 je prejela nagrado za otroško in mladinsko književnost desetnica za knjigo Balada o drevesu. Roman je bil izbran tudi v projektu Rastem s knjigo za srednje šole.

Profesorica slovenščine na lendavski srednji šoli mag. Gabriela Zver je po predstavitvi prisotne dijake vpeljala v delavnice, na katerih so prebirali odlomke, se o knjigi pogovarjali ter predstavili svoje ugotovitve. Vsem besedam je seveda prisluhnila tudi avtorica predstavljene knjige ter sodelujočim namenila svoj komentar. In o čem govori knjiga? Roman je napisan v obliki prvoosebne pripovedi/izpovedi gimnazijke Ade, ki jo nekega torka doleti tragedija – njen fant Majk stori samomor. Ada prihaja iz urejene, a nekoliko hladne družine – dekle ima občutek, da sta starša sama sebi dovolj in v zvezi s hčerama le opravljata starševske dolžnosti. Ima pa topel odnos z mlajšo sestro, pa čeprav je le-ta njeno nasprotje – brezskrbna in družabna, zanjo je vse enostavno. V nasprotju z njo je Ada pretirano zaskrbljena, kot vrhunska violinistka pa za druženje niti nima časa.

FOTO: KKC Lendava