Ostalo

FOTO: Pričeli z gradnjo kolesarske in peš poti

Da je Lendava vse bolj ugoden kraj za kolesarje in kolesarjenje, pa tudi pohodov in sprehajanja željnih ljudi, pričajo v zadnjih letih uresničeni številni projekti na tem področju. Poleg že obstoječih, pa bo kmalu zgrajena nova kolesarska in peš pot med Slomškovim naseljem in avtobusno postajo. Dela v slomškovem naselju so se že pričela.
Občina Lendava se bo ob sofinanciranju Republike Slovenije in Evropske unije iz Kohezijskega sklada lotila ureditve kolesarske in pešpoti v mestu Lendava, v skupni dolžini 1.040 m in širine 4 m, urejeno pa bo tudi parkirišče za kolesa. Omenjena nova pot bo potekala med Slomškovim naseljem in avtobusno postajo, potekala pa bo po zdajšnjem bolj ali manj neurejenem nasipu Kobiljskega potoka.

Na območju avtobusne postaje bo urejeno parkirišče za kolesa s polnilnico za električna kolesa. Trasa, na kateri bo urejena kolesarska in pešpot, je razdeljena na 5 odsekov, skupne dolžine 1.040 m in se uredi v smislu dvosmerne kolesarske steze in pešpoti s solarno razsvetljavo, urbano opremo (klopi, koši), zasaditvijo, počivališči za uporabnike in parkiriščem za kolesa. Dela morajo biti zaključena do 30.10.2019.