Sveže

Poteka sanacija stavbe Okrajnega sodišča v Lendavi ter arhivskih prostorov

Že nekaj časa se na območju Okrajnega sodišča v Lendavi izvajajo gradbena dela. Poteka namreč sanacija stavbe sodišča ki je na naslovu Glavna ulica 9 ter objekta, ki je namenjen arhivu in se nahaja na naslovu Mlinska ulica 1.
Ministrstvo za pravosodje že nekaj časa izvaja investicijsko-vzdrževalna dela na objektu Okrajnega sodišča v Lendavi. V sklopu prenove objekta na naslovu Glavna ulica 9 je predvidena ureditev sanitarij, ureditev dostopa za gibalno ovirane osebe v glavnem vhodu, ureditev sanitarij za gibalno ovirane osebe v pritličju, ureditev požarne varnosti na podstrešju, ureditev meteorne kanalizacije ter sanacija in pleskanje fasade. Prav tako se prenavlja pomožni objekt na naslovu Mlinska ulica 1. V tem objektu se nahaja arhiv Okrajnega sodišča. Južni del objekta je bil prenovljen in se v tem delu že nahaja arhiv.

V sklopu teh investicijsko-vzdrževalnih del je predvidena tudi zamenjava stavbnega pohištva, ureditev elektroinštalacij, manjkajoč del sistema za požarno javljanje ter manjkajoč del protivlomnega sistema. V celotnem objektu se bodo v prostore vgradili razvlaževalniki. Zidovi, ki so bili izpostavljeni vlagi se delno oziroma v celotni višini zidu sanirajo. V sklopu obnove fasade poteka tudi sanacija vhodnega portala na dvorišče sodišča. Predmet sanacije je tudi ureditev odvodnjavanja meteorne vode z vgradnjo drenažnega sistema, ureditvijo parkirišča in zamenjavo dotrajanih meteornih cevi.

Glavni objekt na naslovu Glavna ulica 9 je bil zgrajen leta 1904, pomožni objekt, kjer se nahaja arhiv na naslovu Mlinska ulica 1, pa je bil zgrajen leta 1860. Objekt je bil v svoji zgodovini uporabljen kot zapor za potrebe sodišča, v zadnjem obdobju pa je objekt svojo prvotno funkcijo zamenjal za arhiviranje sodnih listin.