Ostalo

FOTO: Pokukali smo v notranjost nastanitvenih enot

Gradbeno podjetje Pavčnik je sredi avgusta 2020 pričelo z gradnjo glamping nastanitvenih enot ob Zavodu za turizem in razvoj Lendava. Mnogi jih imenujejo tudi mobilne hiške. Gre za enoprostorske objekte modularne oziroma kontejnerske izvedbe, iz kovinske konstrukcije z leseno oblogo in z opečno kritino (bobrovec). Uporabno dovoljenje je bilo prejeto letos, predaja ključev objektov pa se je zgodila v začetku februarja.
Občina Lendava je v letu 2017 kupila zemljišče z objektom ob kolesarskem centru v Čentibi, v sklopu sicer že zaključenega projekta IronCurtainCycling. Projekt je bil namenjen izoblikovanju skupne kolesarske turistične destinacije (Euro Velo 13 – EV13) za integracijo z železno zaveso razdeljenega obmejnega območja. Cilj projekta je bila vzpostavitev oz. povezava čez 300 km kolesarskih poti, označitev poti z novimi tablami/kažipoti, 10 novih skupnih turističnih produktov in storitev (tematske poti, turistični paketi, izposoja koles, počivališča, e-polnilne postaje, muzej železne zavese na prostem, karta, mobilna aplikacija, prireditve za kolesarje).

V sklopu projekta so bile postavljene in urejene tudi glamping oz. mobilne nastanitvene enote ob Zavodu za turizem in razvoj Lendava. Gre za manj zahtevne enote za kratkotrajno nastanitev, ki so priključene na gospodarsko javno infrastrukturo. Projekt je bil sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. V sklopu projekta IronCurtainCycling je mednarodno partnerstvo, sestavljeno iz madžarskih in slovenskih partnerjev 3 leta in pol delalo na vzpostavitvi skupne kolesarske turistične destinacije na obmejnem območju.

Prijava projekta je nastala iz naslova potreb po povečanju nastanitvenih kapacitet v občini Lendava. Z izgradnjo je športno-kolesarski center v Čentibi pridobil 16 ležišč za nastanitev obiskovalcev, zgrajene glamping oz. mobilne hišice pa bodo vključene tudi v mrežo zidanic razpršenega Hotela Vinarium, s čimer bodo izboljšane razpoložljive nočitvene kapacitete v občini Lendava.