Sveže

FOTO: PGD Gaberje in PGD Mostje – Banuta opravili skupno gasilsko vajo

Prostovoljni gasilski društvi Gaberje in Mostje – Banuta sta na območju Banute opravili skupno gasilsko vajo. Scenarij je predvideval požar v naravnem okolju, gasilci pa so tako lahko preverili svojo opremo, vozila in usposobljenost za delovanje pri požaru v naravnem okolju, katerega “sezona” se nezadržno bliža.
Tudi prostovoljni gasilci z območja Občine Lendava se vsako leto borijo z nekaj požari v naravnem okolju. V zadnjih letih se je število posredovanj sicer zmanjšalo, a se to lahko zelo hitro spremeni. “Sezona” požarov v naravi se nezadržno bliža, česar pa se zavedajo tudi gasilci. Tako sta prostovoljni gasilski društvi iz Gaberja ter Mostja – Banute opravili skupno gasilsko vajo prav s področja krotitve ognja v naravnem okolju.

Vzroki za požare v naravi so lahko delno naravni, delno pa človeški. Štirje največji naravni vzroki za požare so strele, erupcije ognjenikov, iskre, ki jih povzročijo plazovi ter spontani vžigi. Med človeške vzroke za zanetitev požara pa sodijo namerni požigi, ogorki odvrženih cigaret, iskre, ki jih povzročijo stroji, ter nezgode na električnih omrežjih. Najpogostejši vzroki za vžig požarov v naravi se razlikuje od regije do regije.

“Scenarij je predvideval, da je na gozdni poti zagorela zložena hlodovina, požar pa se je pričel širiti. Pri tem smo preverjali več možnih variant za gašenje in sicer od možnih napadov, možnost večjega gozdnega požara, možnost dobave vode, načrt pregrade vodotoka oz. kanala, če je v bližini … skratka vse, kar se tiče taktike. Vaje, ki je potekala v Banuti, se je skupno udeležilo 13 operativnih gasilcev,” je za naš spletni medij dejal poveljnik PGD Gaberje, Robert Göncz.

Gasilci so se tako lotili gašenja dejanskega ognja, preverilo se je gašenje z navijakom (hitra napadalna cev) ter gašenje z različnimi količinami vode. “Takih vaj bomo imeli več, saj s slednjimi dopolnjujemo in razvijamo svoje strokovno znanje. V načrtu imamo še vajo reševanja iz vode, varno delo z motorno žago, … imamo torej razne načrte za bližnjo oz. daljno prihodnost,” je zaključil poveljnik PGD Gaberje, Robert Göncz.