Ostalo

FOTO: Petišovci: Težavam z odlaganjem odpadkov v naravo ni videti konca

Petišovci so naselje, ki se na našem spletnem portalu pogostokrat pojavlja v povezavi z v naravi odloženimi odpadki. Kljub trudu redarske službe, komunalnega podjetja Eko-Park, krajevne skupnosti ter tamkajšnjega Turističnega in okoljevarstvenega društva, težavam ni videti konca. Ne zaležejo opozorila, prošnje, pa tudi kazni ne, pristojni ter krajani pa se sprašujejo, kaj jim še preostane?
Zelo težko si je predstavljati, kaj se dogaja v glavi človeka oz. ljudi, ki v naravo odvržejo predmete, ki tja ne spadajo niti slučajno. Nekajkrat na leto poročamo o odpadkih odvrženih v naravi, najpogosteje na žalost prav na območju naselja Petišovci. Precej prahu so dvignile v sredini januarja odvržene smeti na nasip potoka Kopica, kar nekaj predmetov pa je, spomnimo, pristalo tudi v samem potoku. Policija oz. redarska služba storilcev v večini primerov ne najde, saj je to težko, zatorej tudi sankcioniranje ni možno, čiščenje pa naposled plačamo vsi davkoplačevalci, seveda če gre za javno zemljišče.

“V KS Petišovci želimo živeti v zdravem in čistem okolju, zato so prizori, ki jih lahko vidimo, ko se sprehajamo, nedopustni. Vreče s smetmi, plastenke, pločevinke, gradbeni material … razmetani ob cestah, jarkih, okrog kontejnerjev na pokopališču … Turistično in okoljevarstveno društvo se trudi, da bo naše okolje čisto, večkrat letno organizira čistilne akcije, vendar nihče ni dolžan čistiti za nekaterimi. Sami moramo imeti toliko zavesti, da odpadkov ne odlagamo vsepovsod v okolju, saj za vsako stvar obstaja določeno mesto in tudi odvoz. To je povsem nedopustno,” je bil oster predsednik KS Petišovci, Geza Gömböš. Ta med drugim še zapiše, da sprehajalce naproša, da za seboj počistijo iztrebke hišnih ljubljenčkov in da se takšno odlaganje odpadkov mora končati. “Največ tega je okrog stadiona, tam se pa počasi začenja sezona športnih aktivnosti. Nikogar ne želim obsojati, vendar to ni lepo,” je jasen.

Kot kaže, žal živimo v času, ko je potrebno opozarjati na odgovornost in vrednote, ki bi morale biti v družbi samoumevne. In kaj preostane najditelju takšnega odlagališča? Najboljše je takšno odlaganje odpadkov prijaviti pristojnim inšpekcijskim službam ali o tem obvestiti javno podjetje, pooblaščeno za ravnanje z odpadki. Obvestite lahko tudi občinsko redarstvo ali občinsko inšpekcijsko službo. Zagrožene kazni za takšno početje, če je storilec seveda izsleden, niso majhne, znašajo okrog tisoč evrov, osebo pa lahko doleti tudi kazenski pregon.