Ostalo

FOTO: Osrednja slovesnost ob dnevu državnosti na letnem odru Gledališke in koncertne dvorane v Lendavi

Včerajšnji večer se je na letnem odru Gledališke in koncertne dvorane odvila osrednja slovesnost ob dnevu državnosti. Slavnostni govornik je bil Alan Geder, nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske in veteran vojne za Slovenijo, rojen v Lendavi. Ob tej priložnosti so bila podeljena priznanja Občine Lendava za leto 2020, ki jih zaradi epidemioloških razmer ob lanskem občinskem prazniku ni bilo možno podeliti. Ob 20. uri se je odvil že tradicionalni Balet pod zvezdami.
Častni občan je Péter Szijjártó “Naziv častnega občana se slednjemu podeljuje za uresničevanje projektov pomoči gospodarskega razvoja, programov razvoja vasi in za številne oblike pomoči na področju izobraževanja, ki so pomembno pripomogli k znatni spodbudi kmetovalcev, podjetnikov, obrtnikov različnih spektrov dejavnosti na celotnem dvojezičnem območju, kot tudi v sami občini Lendava. Péter Szijjártó je pokazal izjemna prizadevanja za vzpostavitev skupne gospodarske strategije obeh obmejnih pokrajin ob Muri in Rabi.”

Plaketa Občine Lendava je romala mag. Tiboru Hebarju, poveljniku CZ občine Lendava “za vestno, strokovno, predano in dolgoletno delo kot poveljnika CZ občine Lendava, za hiter odziv vsakokratnemu klicu na pomoč in veliko opravljenih ur humanitarnega dela, za profesionalno koordinacijo štaba CZ in vodenje aktivnosti, za neprecenljivo pomoč pri zagotavljanju zaščitne opreme ter za vso angažiranost v času letošnje epidemije COVID-19, še posebej ob zagotavljanju pogojev bivanja v karanteni petindvajsetim občanom naše občine, ki so se vrnili iz avstrijske Tirolske.”

Priznanje Občine Lendava sta prejela Marija Horvat, dolgoletna predana prostovoljka “za izredno predanost prostovoljstvu, za pomoč starejšim, trpečim in ranljivim skupinam, za izredni čut za soljudi in za vsestransko pomoč ob izrednih situacijah, tudi za vse izvedene aktivnosti v času letošnje epidemije COVID-19” in mag. Martin Smodiš, vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota “za uspešno, predano in požrtvovalno vodenje CZ za Pomurje, za dolgoletno uspešno sodelovanje z Občino Lendava, še posebej v izrednih razmerah, to je ob poplavah, v času begunske problematike in tudi letos v čadu epidemije COVID-19.”

Natalija Gomzi Jablanovec, sekretarka območnega združenja Rdečega križa, za svoje delovanje v času epidemije koronavirusa je prejela priznanje župana Občine Lendava. Je vodja in koordinatorka prostovoljcev, ki v izrednih razmerah velikokrat postanejo najmočnejša sila pomoči, brez katere marsikatera akcija ne bi bila mogoča. Helena Antolin Tibaut, predsednica Krajevne skupnosti Gaberje je prav tako prejela priznanje župana Občine Lendava za vsestransko sodelovanje, aktivno vpetost v družbeno dogajanje občine ter prispevek k razvoju domače krajevne skupnosti. Kot predsednica krajevne skupnosti k vsem izzivom pristopa pozitivno in skrbi, da so vsi vaščani vpeti v družbeno življenje skupnosti.

Priznanje župana Občine Lendava je prejel Aleksander Magyar, frizer, ki že od leta 1993 ohranja 50-letno družinsko tradicijo. Eden najbolj znanih frizerjev v mestu je obrti izučil vrsto vajencev in učencev na praksi za poklic frizerja. Magyar je tudi aktiven član Mestne skupnosti Lendava ter Društva vinogradnikov in sadjarjev Lendava. S svojim aktivnim delovanjem veliko prispeva h kulturnemu življenju v občini.

Najlepše urejeno naselje v Občini Lendava, Hotiza“zaradi svoje urejenosti, organiziranosti in rezultati na področju prepoznavnosti in promocije, presega občinske in tudi državne meje ter predstavlja vzor za ostala naselja in krajevne skupnosti v občini. Krajani, vodstvo KS in društva naj s podeljenim priznanjem dobijo nadaljnjo vzpodbudo za urejanje skupnih prostorov, objektov in prireditev v naselju, kar bo izboljšalo celostno podobo kraja, privlačnost lokalnega okolja opaznega napredka pri urejenosti in prepoznavnosti naselja in s tem za nadaljnjo vzpodbudo krajevni skupnosti, aktivnim krajanom in društvom za napredek in aktivnosti na področju urejanja skupnih prostorov, objektov in prireditev v naselju, kar bo izboljšalo celostno podobo kraja, privlačnost lokalnega okolja, ter s tem prepoznavnost, privlačnost ter zaželenost celotne občine.”