Ostalo

FOTO: Odprtje pisarne Muraba EZTS v Domanjševcih

Da bi še bolj poglobili madžarsko-slovenske odnose in učinkoviteje razvijali regijo, je včeraj v Domanjševcih bila odprta pisarna Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Muraba EZTS. Cilj omenjenega združenja je pomagati državljanom, nevladnim organizacijam, podjetjem in občinam v regiji pri iskanju in učinkoviti uporabi razpisov.
Člani Muraba EZTS so Občina Szentgotthárd, Občina Lendava, Državna slovenska samouprava in Pomurska Madžarska samoupravna narodna skupnost. Čeprav je glavna dejavnost MURABA EZTS izvajanje programov sodelovanja na teh razvojnih področjih, predvsem z vključitvijo sredstev EU, EZTS omogoča sodelovanje med akterji v regiji, pomaga institucijam, poslovnemu sektorju (zlasti MSP sektor) in javnosti na splošno. S programi ozaveščanja poveča občutek odgovornosti in družbene udeležbe javnosti, zlasti mladih z dostopom do evropskih in mednarodnih virov in izkorišča priložnosti in pomaga akterjem zmanjšati ovire (pravne, upravne in druge), ki izhajajo iz čezmejne izpostavljenosti regije.

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje MURABA so leta 2017 ustanovili Državna slovenska samouprava, Občina Szentgotthárd, Občina Lendava in Pomurska Madžarska samoupravna narodna skupnost, da bi spodbudili medsebojno sodelovanje in okrepili teritorialno kohezijo, s tem bi izboljšati blaginjo in kakovost življenja na območju združenja. Nadaljnji cilj združenja je spodbujanje izpolnjevanja zakonskih pravic madžarske in slovenske narodnosti, ohranjanje identitete njihovih članov in njihovih odnosov z matičnim narodom.

Slovesnosti so se udeležili generalni konzul Republike Madžarske v Sloveniji Lászlo Máthé, generalna konzulka Republike Slovenije na Madžarskem Metka Lajnšček, predsednik Državne slovenske samouprave Karel Holec, predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andrea Kovacs, direktor združenja EZTS Pap Balint, direktor Urada Vlade RS za narodnosti Stane Baluh, poslanec DZ Damjan Zrim in župani obmejnih občin. Tovrstna pisarna deluje že v Monoštru, v Domanjševcih pa je prva na slovenski strani. To odločitev združenja posebej pozdravlja župan Občine Šalovci Iztok Fartek, ki je prepričan, da bo prisotnost združenja pozitivno vplivala na razvoj občine in širše lokalne skupnosti. Pisarno bo vodila Mateja Kučan, prednostne naloge pa so povezovanje čezmejnih partnerjev in pomoč pri evropskih razpisih.