Sveže

FOTO: Odprli in svojemu namenu naposled le predali cesto čez naselje Čentiba

Sanacija razvpitega cestišča v naselju Čentiba, ki se vleče že dlje časa, je zaključena. Podjetje Pavčnik je cesto saniralo brezplačno, saj je to primorano storiti zaradi napak, ki so bile izvedene v lanskem letu in leta 2018, ko niso upoštevali popisa del. Sanacija bi sicer morala biti zaključena že pred nekaj meseci, a se ni zaradi neugodnih vremenskih razmer.
Čentibčani so naposled le dobili novo cesto čez naselje, ki je bila jabolko spora več let. Zaradi cest so odstopali predsedniki te krajevne skupnosti, bilo je ogromno nejevolje, kritik in še česa … Novo cestišče ima tako sedaj kar tri sloje, vožnja pa je tokrat takšna, kot mora biti. Župan Janez Magyar se je ob tej priložnosti zahvalil izvajalcu del za izvedeno delo, ki prinaša boljše infrastrukturne pogoje vaščanom in s tem dvig kakovosti bivanja v Čentibi. Zahvalil se je tudi nadzorniku, ki je poskrbel, da so se dela kvalitetno končala. “Investicija, vredna 152.300,00 EUR, pa ne bo edina v krajevni skupnosti, obnovila se bo tudi mrliška vežica, uredila razsvetljava, na območju Zataka se bo rekonstruirala cesta ter zgradila pločnik in kolesarska steza. Ne bomo pa pozabili niti na gričevnat predel Čentibe,” je župan predstavil prihodnje investicijske načrte. Slednji se je zahvalil še predsedniku krajevne skupnosti, ki je “dodal kamenček k mozaiku tega projekta.” Na Madžardiaku je cestišče sanirano že nekaj mesecev.

“V sklopu rekonstrukcije odseka Madžardiak se je izvedel manjkajoči del fekalne kanalizacije, porezkalo se je uničeno vozišče, izvedla se je rekonstrukcija priključka na državno cesto, cestišče se je  asfaltiralo. Na odseku Glavne ulice pa se je vozišče porezkalo, rekonstruirala sta se dva propusta, vozna površina pa se je razširila za 1 m in asfaltirala. Na tem odseku se je uredil tudi hidrantni sistem za zagotavljanje požarne varnosti. V sklopu rekonstrukcije ceste pa je bila položena tudi kabelska kanalizacija za potrebe optičnega omrežja sistema RUNE,” so sporočili iz Občine Lendava.


FOTO: Tomaž Galič