Sveže

FOTO: Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Lendava je v minulem letu delovalo dobro

Minuli petkov pozni popoldan so člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Lendava opravili redni letni občni zbor, na katerem so govorili o delu v preteklem letu in se dogovorili o delu v prihodnje. Člani so se nazadnje sestali leta 2020, leta 2021 pa jim ukrepi zaradi zaostrene epidemiološke situacije tega niso dovoljevali.
V prostorih Ribiškega doma v Lendavi so člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Lendava opravili redni letni občni zbor. Medse so povabili tudi predstavnike nekaterih drugih območnih združenj, letnega zbora pa se je udeležilo okrog 35 članov. Dnevni red, ki je obsegal 12 točk, so izčrpali v slabih 45 minutah, člani združenja pa so bili z delom združenja v minulem letu zadovoljni, pozdravili pa so tudi plan dela za letošnje leto.

Poročilo predsednika združenja, Ljuba Dražnika, letošnje leto sicer ni bilo obširno, saj je veliko dogodkov in druženj zavrla vsem dobro poznana epidemiološka situacija, a so člani plan dela za lansko leto skušali kar najbolje uresničevati. Člani so se torej, kolikor se je le dalo, vključevali v programe vojnih veteranov na državnem nivoju ter prisostvovali srečanjem, proslavam in posvetom. Člani so ohranjali krepitev spomina vojne za Slovenijo, ob 30. obletnici krovnega združenja izdali zbornik, se udeležili proslave ob prazniku samostojnosti in enotnosti v Murski Soboti, sodelovali pri projektu Spominska obeležja pripovedujejo, v Ljubljani obeležili Dan suverenosti, se udeležili veteranskih športnih iger, uspešno sodelovali z Občinami UE Lendava. V Turnišču in v Kobilju so bila izvedena predavanja, organizirali so izlet v Celje, orientacijski pohod ter pohod do pomnika vojne za Slovenijo v Dolgi vasi. Med drugim so opozorili na dejstvo, da Lendava nima Trga osamosvojitve ali Trga Teritorialne obrambe. Člani pa skrbijo tudi za izobraževanja mlajših generacij. Tako so tudi v minulem letu predavali o dogodkih v letu 1991 na osnovnih in na srednji šoli.

Društvo je bilo v minulem letu finančno stabilno. V letu 2021 so planirali 7.651 evrov prihodkov a so jih realizirali bistveno več in sicer 9.643 evrov. Iz leta 2020 so v leto 2021 prenesli še 10.560 evrov. Društvo je planiralo, da bo porabljenih sredstev v minulem letu za 18.161 evrov, a so jih dejansko porabili 7.481. Ostanek prihodkov nad odhodki je tako znašal 2.161 evrov, stanje na bančnem računu na dan 31.12.2021 pa je 12.722 evrov. V predlogu finančnega načrta je bilo moč videti, da načrtujejo 8.650 evrov prihodkov, prenesena sredstva bi znašala 12.722 evrov. Skupno torej 21.327 prihodkov in prav toliko odhodkov. Predsednik nadzornega odbora Stanko Novak je potrdil, da je poslovanje bilo skladno z zakonom.

V letošnjem letu društvo namerava nadaljevati s prizadevanji za krepitev domoljubja, ohranjati spomin na priprave na osamosvojitveno vojno za Slovenijo ter krepiti vlogo in pomen Zveze vojnih veteranov na lokalnem in državnem nivoju. Velik poudarek nameravajo nameniti 20. obletnici lendavskemu združenju veteranov vojne za Slovenijo. Udeleževali se bodo prireditev, proslav, praznovanj, pohodov izletov ter predavanj, nadaljevali sodelovanje v projektu Spominska obeležja pripovedujejo ter sodelovali na sejmu SOBRA v Gornji Radgoni. Pozabili ne bodo niti na veteranske športne igre ter druga tekmovanja (strelska, ribiška, …). Seveda bodo tudi letos sodelovali z Občinami, osnovnimi in s srednjo šolo.