Sveže

FOTO: Območje Občine Lendava: Elektro Maribor tudi v letošnjem letu nadaljuje z izgradnje robustnega, proti vremenskim vplivom odpornega omrežja

“Elektro Maribor d.d. tudi v letu 2021 sistematično nadaljuje z uresničevanjem strategije izgradnje robustnega, proti vremenskim vplivom odpornega omrežja. V teku so številni projekti. Veseli nas, da so naša prizadevanja v prostoru tako opazna, da se krajani, lokalna skupnost in sredstva obveščanja zanimajo za naše delo in pri tem sodelujejo.”
Dela v tem trenutku potekajo v naselju Gaberje

Projekt, ki pravkar poteka v naselju Gaberje, poteka po večjem delu naselja. “Izvajamo obnovo nizkonapetostnega distribucijskega omrežja in javne razsvetljave,” so sporočili. Največji obseg del bo v Spodnji ulici, Koloniji in Gornji ulici v Gaberju. V teh ulicah je še prisotno zračno omrežje z lesenimi drogovi, na katerih so montirani neizolirani tokovodniki. Omrežje je mehansko dotrajano in ga je potrebno temeljito obnoviti in električno ojačati. “Obnova zajema zamenjavo stojnih mest z betonskimi drogovi, na katere bomopopo montirali novi izolirani  kablovod večjega preseka. Opravili bomo pregled obstoječih priključnih mest odjemalcev in jih po potrebi obnovili,” so še sporočili iz Elektra Maribor.

Po končanih delih bo imlo Gaberje za okrog 1.800 m novega omrežja, zamenjanih bo več kot 44 stojnih mest in predelanih 20 priključkov stanovanjskih hiš. Vrednost investicije znaša 140.000 evrov. Istočasno bodo v sodelovanju z Občino Lendava obnovili javno razsvetljavo v dolžini 600 m, 13 svetilk bomo namestili na drogove nizkonapetostnega omrežja in postavili 8 samostojnih kandelabrov za ulično razsvetljavo.

Elektro Maribor v letošnjem letu na širšem območju načrtuje tudi naslednje večje investicije

  • Ureditev nizkonapetostnega omrežja iz TP Lendava Kranjčeva (t-338), izvod Sveta Trojica, ki zajema ureditev nizkonapetostnega omrežja od naslova Lendavske Gorice 103A do naslova Lendavske Gorice 63. Predvidena je zamenjava drogov nizkonapetostnega omrežja.
  • Odstranitev zračnega nizkonapetostnega omrežja, ki poteka po pročeljih stavb na začetku Glavne ulice z izvedbo v zemeljski izvedbi.
  • Ureditev nizkonapetostnega omrežja iz TP Gaberje 3 (t-331), izvod proti pokopališču in izvod proti glavni cesti in TP Gaberje 2 (t-330), izvod proti pokopališču, ki zajema ureditev nizkonapetostnega omrežja od naslova Gornja ulica 5 do Gornje ulice 63. Predvidena je zamenjava dotrajanih drogov nizkonapetostnega omrežja.
  • Obnova nizkonapetostnega omrežja iz TP Gaberje 1 (t-331), izvod proti pokopališču in izvod proti glavni cesti in TP Gaberje 1 (t-066), izvod proti Koloniji, ki zajema ureditev nizkonapetostnega omrežja od naslova Spodnja ulica 4 do Gornje ulice 32. Predvidena je zamenjava dotrajanih drogov nizkonapetostnega omrežja.
  • Ureditev nizkonapetostnega omrežja iz TP Dolnji Lakoš (t-170), izvod Gaberje od naslova Glavna ulica 2 do Zagove ulice 11, ki zajema zamenjavo dotrajanih drogov nizkonapetostnega omrežja.
  • Ureditev nizkonapetostnega omrežja iz TP Dolina (t-238), izvod proti Goricam Pince od naslova Avég 15 do naslova Pred bregom 143, ki zajema zamenjavo dotrajanih drogov nizkonapetostnega omrežja,
  • Ureditev nizkonapetostnega omrežja iz TP Nafta Delavnica (t-123), izvod omarica Mlinska 7 od naslova Mlinska 9 do naslova Mlinska 25, ki zajema zamenjavo dotrajanih drogov nizkonapetostnega omrežja.

Na teh objektih se nahaja tudi javna razsvetljava, ki je v lasti posameznih krajevnih skupnosti oziroma občine Lendava, zato bo v vseh teh primerih pomembno sodelovanje lokalne skupnosti.