Ostalo

FOTO: Občinski praznik v Črenšovcih: Podelili priznanji in nagrado

Minuli vikend so v Črenšovcih obeležili občinski praznik. Osrednja prireditev, katero so poimenovali “Štorklje so spet priletele,” se je odvila v vaško gasilski dvorani na Srednji Bistrici in je postregla s kulturnim programom, podeljeni pa sta bili tudi dve občinski priznanji ter nagrada. Podelila jih je županja Občine Črenšovci, Vera Markoja.
Minuli vikend je bil v Črenšovcih še posebno slovesen. S številnimi dogodki in aktivnostmi so obeležili občinski praznik ter na osrednji prireditvi, katero so poimenovali “Štorklje so spet priletele,” podelili dve občinski priznanji ter občinsko nagrado. In ker je na območju Občine Črenšovci navada taka, da vsako leto dogodke in aktivnosti ob občinskem prazniku organizira drugo naselje oz. vas, so tokrat bili na vrsti prebivalci Srednje Bistrice, ki so v večernih urah v soboto priredili zabavo z nastopom vsem dobro poznane Tanje Žagar.

Že sicer pa so se občani v minulih dneh lahko udeležili krvodajalske akcije, turnirja v kegljanju, raznih delavnic ter pohoda. Na osnovni šoli v Črenšovcih so vsem vaškim odborom občine podelili sedem bralnih hišk, katere so izdelali učenci sami. Občinski svetniki so se udeležili sklicane svečane seje občinskega sveta, odvila pa se je tudi seja otroškega občinskega sveta. Na osrednji prireditvi pa so torej podelili priznanji in nagrado.

Občinsko nagrado je tako prejela Andreja Sever, občinski priznanji pa skupina Marki in ljudske pevke upokojenke iz Kulturno turističnega društva Črenšovci. Kulturni program so popestrili osnovnošolci in ljudski pevci. Andreja Sever je nagrado prejela za delo in dosežke na področju kulture, vzgoje, šolstva in turizma, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomembne trajne dosežke v razvoju, ugledu in promociji Občine Črenšovci. Ljudske pevke upokojenke iz Kulturno turističnega društva Črenšovci so priznanje prejele za 30-letno aktivno delo in dosežke na področju ljubiteljske kulture in ohranjanja ljudskega izročila, Marki pa so nagrado prejeli za uspešno 20-letno delovanje na glasbenem področju in ohranjanju ljudskega izročila.

Občina je letos obeležila 701. obletnico omembe naselja Črenšovci in treh Bistric, županja Vera Markoja pa je v svojem nagovoru poudarila, da je občinski praznik priložnost, da pregledajo minulo delo in se zazrejo v prihodnost. Županja je med drugim izrazila zadovoljstvo, da je bil letošnji proračun sprejet in je v izvajanju, osredotočila pa se je na trenutno največjo investicijo v občini in sicer novogradnjo vrtca Bistrica. Dotaknila se je sanacije zdravstvene postaje ter dejala še, da je v pripravi dokumentacija za ureditev tržnice, širitev ceste v naselju Trnje ter omenila, da sledi še nadvišanje visokovodnih nasipov ob reki Muri, kar pa je državni projekt. V Črenšovcih se med drugim lahko pohvalijo tudi s participativnim proračunom.

FOTO: Katja Pucko