Ostalo

FOTO: Ob prihajajočem Dnevu rudarjev v Murskem Središću odprli Spominski dom rudarstva

Ob prihajajočem Dnevu rudarjev so v Murskem Središću, katerega je in rudarstvo še vedno zelo zaznamuje, odprli Spominski dom rudarstva. Gre za turistično atrakcijo, ki ponuja vpogled v življenje in delo rudarjev, katerih na območju Murskega Središća in tudi Lendave v ne tako daljni preteklosti ni bilo malo. Že sicer pa dan rudarjev obeležujemo 3. julija.
Obiskovalci se tako v Spominskem domu rudarstva v Murskem Središću lahko seznanijo z vsem, kar je povezano z rudarjenjem na tamkajšnjem območju. Od vrste in izvora premoga, prvih virov premoga, do začetka in konca industrijskega izkoriščanja slednjega. Obravnava tehnološki razcvet, življenje rudarjev, pa tudi vraževerja in mistična bitja, ki so povezana z rudarjenjem in so trajno zabeležena v tamkajšnji lokalni folklori. Obravnava se vpliv rudarjenja na rast in razvoj Murskega Središća ter na koncu plačana cena za to, torej zdravje in človeška življenja. Razstava je kombinacija izobraževalnih panojev, multimedijske opreme in resničnih eksponatov.

En izmed najzanimivejših eksponatov so vsekakor arhivski posnetki iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, katere večina prebivalstva nikoli ni imela priložnost videti. Najstarejši eksponat je zagotovo premog, saj obiskovalci že na začetku razstave izvejo, koliko let traja nastajanje slednjega. Potrebno je izpostaviti še industrijski meh iz kovačnice “Ugljenik Peklenica” iz prve polovice prejšnjega stoletja. Dan odprtih vrat omenjene turistične a hkrati izobraževalne atrakcije se bo zgodil jutri, 2.7. med 14.00 in 19.00 uro.

Mesto Mursko Središče je prostor kupilo že leta 2018 in ga je s pomočjo čezmejnih projektov, ki jih financira Evropska unija tudi uredila in opremila. Pri tem velja omeniti spominski park Naftaštva v Peklenici, ki je prav tako v sklopu omenjenega projekta. Letos nameravajo izdati monografijo o rudarstvu na območju Murskega Središća. ogromno dela je bilo sicer vloženega v iskanje in zbiranje virov, predmetov, zgodb, fotografij, … V Murskem Središću pravijo, da je to zahvala vsem znanim in znanim junakom, ki so, predvsem za ceno svojega zdravja delali v jamah in s tem gradili prihodnost vseh naslednjih rodov. Kot še pravijo, je rudarstvo trajno vtkano v identiteto mesta in za njih ima ta interpretacijski center izven turističnega konteksta neizmerno vrednost. Mnogi prebivalci lahko tam na fotografijah srečajo svoje prednike.

Skozi zgodovino je imelo rudarstvo za Međimurje pomembno vlogo, izkoriščanje premoga pa se je začelo po prvi svetovni vojni. Leta 1925 so se začela dela na odprtju prve jame v Međimurju. Od ustanovitve do zaprtja leta 1972 je bilo nakopanih 4.593.961 ton premoga oziroma povprečno 157.626 ton na leto. Rudniki so bili v času svojega obstoja nosilci gospodarskega razvoja ne le Murskega Središća, ampak tudi tega dela Međimurja. Omenjeno izobraževalno in turistično atrakcijo je odprl najstarejši še živeči rudar, Franjo Bogdan.

FOTO: Matija Posavec