FOTO: Nocoj je ena lüštna noč

Minulo nedeljo popoldan je v kulturnem domu Dobrovnik potekalo Regijsko srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Pomurja in Maribora z okolico “Nocoj je ena lüštna noč.”

Regijsko srečanje je pregledna predstavitev poustvarjalnosti izbranih pevskih in godčevskih skupin 6 območnih srečanj izpostav Javnega sklada Gornja Radgona, Maribor, Ruše, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava, kjer se je skupaj predstavilo 60 skupin, od tega je regijski nivo doseglo kar  27 skupin. Iz teh izbranih skupin se je na  Dobrovniškem odru  predstavilo 12 skupin skupaj z gosti Dobronaki Nótázók. Iz lendavske izpostave so bili izbrani in sodelovali: Ljudski pevci KD Hotiza, Ljudske pevke KD Fran Saleški Finžgar  Žižki in Ljudska pevca KD Ferdo Godina Bistrica.

Na koncu srečanja so poleg priznanj sodelujočim skupinam bila podeljena tudi priznanja skupinam za doseganje regijske ravni. Priznanje iz lendavske izpostave so prejeli: Madžarski ljudski pevci KD Zarja Gaberje in Dobronaki Nótázók.

Regijsko srečanje je strokovno spremljal  g. Klemen Dovč, ki bo s srečanja v Dobrovniku  izbral skupine na državno srečanje ljudskih pevcev in godcev , ki bo 19. novembra v Šmartnem pri Litiji.

Pevci, godci in Tamburaši so na odru  zaključili s skupno pesmijo Nocoj je ena lüštna noč, ki se je  pozneje v druženju končala v veselem razpoloženju, zavedajoč, da nas pesem bogati, združuje in povezuje.

Organizator srečanja je bil Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Lendava. Soorganizatorja občina Dobrovnik in KD Petőfi Sándor Dobrovnik.

FOTO: Matej Vnuk