Ostalo

FOTO: Nastop ljudskih pevk iz Žižkov pod stolpom Vinarium

Kulturno društvo Fran Saleški Finžgar deluje v vasi Žižki, občina Črenšovci, “kjer smo ˝Žižkanjari˝ kulturni in kulturo delimo med druge ljudi,” zapišejo zase. Društvo letos obeležuje 50. letnico ustanovitve. “V našem društvu imamo aktivnih več sekcij a med najbolj dejavne spadajo ljudske pevke,” so še zapisali.
Svojo voljo do petja in predanost društvu kažejo tako, da se udeležujejo vseh prireditev v svoji občini in tudi širši okolici. Z veseljem se odzovejo vsem povabilom. Prejele so že več priznanj iz petja ljudskih pesmi, med drugimi tudi zlato. “Zraven petja ljudskih pesmi, naše pevke izdelujejo rože iz krep papirja in vsako leto obnavljajo pozvačina. Svoje znanje iz izdelovanja rož želimo prenesti na mlajše rodove, zato se udeležujemo veliko delavnic v osnovnih šolah. Pripravljamo tudi stojnice, kjer pokažemo svojo delo, mimoidoče pa očaramo s svojimi glasovi, ko jim kaj zapojemo,” so zapisale.

Letos obeležujejo 20. letnico svojega delovanja in ob tem jubileju bodo izdale svojo drugo pesmarico, v kateri bodo zbrane vse pesmi, ki so jih kdaj zapele. Skupino ljudskih pevk sestavljajo: Marija Graj, Ivanka Žerdin, Cvetka Žibrat, Anka Recek, Milica Žižek, Terezija Horvat, Marija Hodnik, Vida Prša, Trezika Gabor, Vera Horvat in vodja Rebeka Bukovec. Predsednica KD je Patricija Recek.

FOTO: Rozina Nemec