Ostalo

FOTO: Medšolsko srečanje Otroškega parlamenta tokrat potekalo na DOŠ Genterovci

Medšolsko srečanje Otroškega parlamenta je tokrat potekalo na Dvojezični osnovni šoli v Genterovcih. Udeležilo se ga je 27 predstavnikov iz 9-ih osnovnih šol s področja UE Lendava. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.
O temi šolstvo in šolski sistem so mladi parlamentarci povedali marsikaj zanimivega. Po poročanju o izvedbi šolskih otroških parlamentov, so sodelovali na okrogli mizi. Razpravljali so o vzgojnih ukrepih, ukinitvi domačih nalog in nacionalnega preverjanja znanja, ali jih šola dovolj pripravi za življenje, pa tudi o tem, ali bi morali učitelje testirati, če so primerni za opravljanje svojega poklica.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Pred osnovnošolci je sedaj zasedanje pomurskega Otroškega parlamenta v Ljutomeru, kjer bodo osnovnošolci predstavili ugotovitve in sklepe medšolskega zasedanja.

Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na Nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.

FOTO: DOŠ Genterovci