Sveže

FOTO: Med domača podjetja bo razdeljenih skupno 291.137 evrov

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost je v Uradnem listu RS št. 85/2020 z dne 12.6.2020, Ob-2190/20 objavila javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti – Ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017-2020 (JR PMSNS – ANS UKREP 1/1-2020). Včeraj so bili predstavljeni rezultati.
Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) je, kot koordinator javnega razpisa za Spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti, ki je bil pripravljen v sklopu izvajanja Ukrepa 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 in za katerega je finančna sredstva zagotovila Vlada Republike Slovenije, včeraj razglasila prejemnike finančnih spodbud.

Na sedežu PMSNS so pogodbe o sofinanciranju podpisala podjetja VIRS d.o.o., MARTMETAL, proizvodnja in storitve, d.o.o., Artex, tovarna skladiščne opreme d.o.o., RAEL, Alen Felšő s.p., ŠPARGLES, pridelava, storitve in trgovina Endre Gönc s.p., Zobotehnični laboratorij Probojčević d.o.o. in Kozmetične storitve, Simona Fideršek s.p. Skupna vrednost sofinanciranja izvedbe projektov znaša 291.137,00 evrov, gre pa za nepovratna sredstva za proračunsko leto 2020. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. PMSNS bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od datuma oddaje vloge na javni razpis in najkasneje do vključno 30. 9. 2019.

Namen javnega razpisa je spodbujanje gospodarskega razvoja območij, kjer živijo pripadniki avtohtone narodne skupnosti. Kot upravičeno območje za prijavitelje prav tako velja to območje, torej območje občin Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice, Dobrovnik in Lendava. Upravičeni prijavitelji so vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so vsaj 12 mesecev registrirani po zakonu o gospodarskih družbah, ter imajo svoj sedež na upravičenem območju, prav tako vsaj 12 mesecev.

Projekt je seveda potrebno izvesti na upravičenem območju, prijavitelj pa se mora zavezati, da sofinancirana osnovna sredstva z upravičenega območja ne bo preselil. Najnižja višina zaprošenih sredstev znaša 20.000 evrov, najvišja pa 80.000 evrov. V tem primeru gre v celoti za nepovratna sredstva iz slovenskega proračuna.