Sveže

FOTO: Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu: Med sedem podjetnikov razdelili 300 tisočakov

V sejni sobi Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti se je včeraj odvila tiskovna konferenca, na kateri so predstavili rezultate zaključnega Javnega razpisa za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2021 – ukrep 1, Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024, pri čemer se je odvil tudi podpis pogodb.
V državnem proračunu se vsako leto določijo nepovratne finančne spodbude za ustvarjanje gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti in hitrejši razvoj območij, kjer živita. Finančne spodbude v državnem proračunu se dodelijo na podlagi programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti, ki ga za programsko obdobje pripravi narodna skupnost v sodelovanju z RRA, Uradom Vlade Republike Slovenije za narodnosti in ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo. Program spodbujanja gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti sprejme Vlada.

“Z veseljem lahko povem, da smo pod okriljem naše organizacije uspešno izpeljali razpis za podpiranje gospodarstva. V veliko veselje mi je, da se je prijavilo veliko kandidatov. Povpraševanje je bilo štirikrat večje od višine sredstev, ki smo jih imeli na voljo,” je uvodoma dejal Ferenc Horváth. Sredstva si bo razdelilo sedem podjetnikov, prijavljenih pa je bilo 26. “Višina sredstev v letošnjem letu je znašala 300.000 evrov. Če bi želeli vsem prijavljenim podeliti sredstva bi potrebovali 1.127.000 evrov. Na razpis se je prijavilo 22 mikro podjetij, 5 malih podjetij in 1 srednje veliko podjetje. Od tega je bilo 10 fizičnih oseb (s.p.) in 16 podjetij (d.o.o). Iz občine Dobrovnik smo prejeli eno vlogo iz občine Šalovci 2 in iz Lendave 23,” pa je dejala koordinatorka Livia Szabo.

Izbrani na razpisu so torej bili: Linox solution d.o.o., Cos d.o.o. Petišovci, Foto Šimonka, Oletić GPI, Digifot, Mizarstvo Szöke Evgen s.p. Dolga vas in Prevozništvo Horvat Tibor s.p. Gaberje. Po eno novo delovno mesto bodo ustvarili: Linox solution d.o.o., Cos d.o.o. Petišovci, Oletić GPI in Prevozništvo Horvat Tibor s.p. Gaberje.

FOTO: PMSNS