Sveže

FOTO: Janez Somi ostaja na čelu Turistične zveze Lendava vabi

V dnevnem baru Vinarium se je včerajšnji večer odvila 7. redna letna skupščina Turistične zveze Lendava vabi (TZLV). Na skupščini, ta je trajala debele tri ure, so izbrali novega predsednika, podpredsednico in ostale organe društva, znižali pa so tudi članarini za institucionalne in redne člane. Članarina za pridružene člane se je nekoliko zvišala.
7. redne letne skupščine TZLV so se udeležili predstavniki dvanajstih rednih članov, ki imajo po dva glasova ter predstavnika dveh institucionalnih članov. Ti imajo po en glas. Skupščine se je udeležilo tudi nekaj pridruženih članov (sicer jih je 24). Ti glasovalne pravice nimajo.

Sam začetek skupščine je sicer bil precej buren. V slabo uro in pol trajajoč besedni dvoboj sta se zapletla predsednik zveze Janez Somi in kasneje novoizvoljena oz. izžrebana podpredsednica Monika Bači Kleiderman, jabolko spora pa je bilo Društvo vinogradnikov Čentiba. Društvo vinogradnikov Čentiba je namreč del članarine plačalo, domnevno gre za članarino za pol leta, pa čeprav omenjeno društvo ni polnopravni član omenjene zveze, saj po besedah Somija, ti ustreznih pogojev za članstvo ne izpolnjujejo, o novem članstvu pa ni razpravljal izvršni odbor zveze, da bi predlog lahko prišel na odločanje občnemu zboru. Društvo vinogradnikov Čentiba bo tako član zveze lahko postalo šele prihodnje leto. Zakaj je torej polletna članarina bila obračunana, ni znano.

Leto 2018

TZLV je samostojna, prostovoljna in nepridobitna organizacija, ki združuje in povezuje registrirana društva, organizacije ter druge pravne osebe z namenom pospeševanja turizma v občini. V letu 2018 se je ta v javnem interesu vključevala v izvajanje občinskega programa turizma ter prevzemala naloge pri njegovem uresničevanju. Spodbujala in povezovala je ponudnike ter razvijala ponudbo, spodbujala turistično dejavnost ter spodbujala društva pri razvoju programov.

Turistična zveza je povečala število članov, se povezovala, merila zadovoljstvo turistov in kakovost ponudbe ter sodelovala z društvi v občini in z društvi ter zvezami na državnem nivoju. V kupoli razglednega stolpa so bile organizirane predvsem razstave, na ploščadi pred razglednim stolpom pa so bile izvedene različne prireditve ter delavnice. Nekaj prireditev sicer ni bilo realiziranih.

Marketing in upravljanje

Marketinške aktivnosti razglednega stolpa Vinarium Lendava izvaja Zavod za turizem in razvoj Lendava. TZLV in Občina Lendava sta 23.2.2018 podpisali novo pogodbo, da opravlja dela v sklopu izvajanja storitev in soupravljanja objekta TZLV.

Finance

Iz poslovnega poročila je moč razbrati, da je bilo v minulem letu za 341.530,25 evrov prihodkov. Odhodkov je bilo skupaj 309.401,33 evrov. TZLV je torej v letu 2018 izkazala presežek prihodkov nad odhodki v višini 30.305,05 evrov. Po poravnanem davku, ta bo znašal 5.123 evrov, bo presežek prihodkov nad odhodki dejansko 25.181 evrov. Zveza je imela v letu 2018 stabilen denarni tok. Stanje sredstev je na računu na dan 31.12.2018 znašalo 123.339,86 evrov. Iz finančnega plana za leto 2019 je moč razbrati, da v letu 2019 TZLV načrtuje prihodke v višini 427.188 evrov in odhodke v višini 412.776 evrov. Tako bi presežek prihodkov nad odhodki znašal 14.412 evrov.

Vodstvo

Ker je letošnja skupščina TZLV bila volilna, so prisotni najprej soglasno razrešili dozdajšnje člane organov zveze in na tajnih volitvah izvolili nove člane. Za predsedniški stolček sta se potegovala dva kandidata in sicer dozdajšnji predsednik Janez Somi (predlagatelj izvršni odbor TZLV) in Martina Bukovec (predlagatelj TD Dolina). Večino glasov, 14, je prejel Janez Somi med tem, ko jih je Martina Bukovec prejela 12. Bistveno bolj zanimivo je bilo po opravljenih volitvah za podpredsednika. Dozdajšnji Kandidat Igor Köveš se je pomeril z Moniko Bači Kleiderman in prejel povsem enako število glasov (13). Da bo podpredsedniški stolček zasedla Monika Bači Kleiderman je določil žreb, žrebanje pa je, po tem ko Bači Kleidermanova ni želela žrebati, to opravil Köveš.

Izvršni odbor sestavljajo: Tatjana Koša, Štefan Kozak, Dejan Süč, Mihael Kasaš in Dušan Zver.
Nadzorni odbor ostaja enak: Branko Žalik, Andrej Matjašec in Igor Kolenko.
Programski svet: Karmen Lebar Gor, Rihard Lebar in Martina Bukovec.

Članarina

Na včerajšnji skupščini je prišlo tudi do spremembe članarin, ki sicer pri TZLV tvorijo okrog enega odstotka prihodka. Institucionalni člani (2), so do sedaj letno plačevali 1.200 evrov članarine. To so sedaj drastično znižali in sicer na 120 evrov. Redni člani (12) so do sedaj letno plačevali 120 evrov članarine, po novem bo ta znesek 60 evrov. Pridruženi člani (24) so do sedaj plačevali letno 12 evrov članarine, po novem pa bo ta številka nekoliko višja in bo znašala 20 evrov.