Sveže

FOTO: Gaberje: Odprtje parka Kopica

V KS Gaberje so v želji po kvalitetnejšem življenju in zdravju krajanov v letu 2020 na Občino Lendava podali izdelani predlog po ureditvi parka. Tako je Občina v imenu KS Gaberje kandidirala s projektom “ureditev parka Kopica v Gaberju” pri LAS pri dobrih ljudeh (PDL) in bila pri tem uspešna. Ureditev parka je torej rezultat projekta “Odkrij nas” kateri se izvaja v okviru javnega poziva LAS PDL in je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
“Projekt je del načrta za revitalizacijo vaškega jedra Gaberja, v sklopu katerega se je v 1. fazi uredila in opremila večnamenska parkovna površina (ureditev potk, dobava miz, klopi in košev, otroških igral ter manjšega paviljona), v 2. fazi pa je načrtovana nabava fitnes naprav in razširitev igrišča, vse pa je namenjeno prebivalcem in obiskovalcem vasi Gaberje. Tukaj se bo vzpostavil torej večnamenski prostor na prostem, opremljen s sodobnimi napravami za rekreacijo, druženje in aktivno preživljanje prostega časa v naravi. Zahvala gre Občini Lendava, ki je sofinancirala izvedbo investicije, donatorju ter številnim prostovoljcem, ki so izvedli tlakovanje in uredili še okolico. Animacijo za otroke je pripravil Vrtec Lendava. Material je nabavila krajevna skupnost,” je dejala predsednica KS, Helena Antolin Tibaut.