Ostalo

FOTO: DOŠ I Lendava, naj kulturna šola v kategoriji srednje velikih šol

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je v sodelovanju z OŠ Petrovče (najbolj kulturno šolo preteklega leta) na zaključni prireditvi v Domu II. Slovenskega tabora v Žalcu razglasil imena 56 osnovnih šol, ki so si letos prislužile naziv ‘kulturna šola’, in najboljšo med vsemi, najbolj kulturno šolo leta 2016.

Gre za najvišja priznanja JSKD na področju kulture za osnovne šole. Najbolj kulturna šola leta 2016 je po mnenju strokovne komisije, ki je podrobno pregledala in ocenila obšolske kulturne dejavnosti 58 šol, prijavljenih na tokratni razpis, Osnovna šola Luisa Adamiča Grosuplje.

Kulturna šola leta v kategoriji velikih šol je postala OŠ Preserje pri Radomljah, kulturni šoli leta v kategoriji srednje velikih šol sta postali OŠ Gustava Šiliha Velenje in Dvojezična OŠ I Lendava, kulturna šola leta v kategoriji male in podružnične šole pa je postala OŠ Olge Meglič Ptuj.

Utemeljitev priznanja DOŠ I Lendava

“Dvojezična osnovna šola I Lendava je največja dvojezična osnovna šola na narodnostno mešanem območju Prekmurja. Trudijo se ustvariti pogoje, v katerih bi se učenci dobro počutili in bi v kar največji meri lahko razvijali svoja močna področja. Učencem skušajo omogočiti, da se udeležujejo večine razpisanih tekmovanj v znanju in drugih merjenjih moči – tudi v okviru narodnostnega programa. Posebnost njihove šole je dvojezični pouk. Delo pri pouku namreč poteka v slovenskem in madžarskem jeziku. Oba jezika sta tudi učna predmeta, ki se poučujeta kot materni jezik in jezik okolja. Menijo, da uspešno uresničujejo enega izmed najpomembnejših ciljev dvojezične osnovne šole, to je vzgoja za spoštovanje in razumevanje narodne, jezikovne in kulturne drugačnosti oz. medkulturni dialog, kar je tudi ena najpomembnejših evropskih vrednot. Trudijo se razvijati najširšo paleto kulturno-umetniških dejavnosti in vanje vključiti večino svojih učencev. Že vrsto let sodelujejo s šolami iz Porabja in tudi z nekaterimi šolami iz Madžarske, obnovili pa so tudi sodelovanje z osnovno šolo iz sosednjega Murskega Središča.”

Nagrajena tudi OŠ Odranci

Komisija je s posebnimi področnimi priznanji nagradila tudi šole, ki še posebej izstopajo na posameznih kulturnih področjih. Posebno priznanje za izredne dosežke na  področju zborovske dejavnosti je prejela OŠ Nazarje, posebno priznanje za izredne dosežke na  področju gledališke dejavnosti je prejela OŠ Rače, posebno priznanje za izredne dosežke na  področju lutkovne dejavnosti je prejela OŠ Zbora odposlancev, posebno priznanje za izredne dosežke na  področju  folklorne dejavnosti je prejela OŠ Šentjernej, posebno priznanje za izredne dosežke na  področju  filma in videa je prejela OŠ Brezovica pri Ljubljani, posebno priznanje za izredne dosežke na  likovnem in fotografskem področju je prejela OŠ Polzela, posebno priznanje za izredne dosežke na  literarnem področju je prejela  OŠ Rače, posebno priznanje za izredne dosežke na  področju  varovanja kulturne dediščine in izobraževanja mentorjev je prejela OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, posebno priznanje za izredne dosežke na  področju  medgeneracijskega povezovanja je prejela OŠ Odranci, posebno priznanje za izredne dosežke na  področju  mednarodnega sodelovanja je prejela OŠ Radlje ob Dravi, priznanje za izredne dosežke na  področju multikulturnega in medetničnega sodelovanja pa je prejela OŠ Livada Ljubljana.

Nagrajene šole so si prislužile različne oblike udeležb na seminarjih in izobraževanjih, ki jih za mentorje pripravlja JSKD, najboljše štiri pa še letno naročnino na strokovni reviji Mentor in Folklornik.