Ostalo

FOTO: Dela v Süču potekajo pospešeno

Sanacijska gradbena dela ceste v Čentibi, natančneje v predelu Süč, so se pričela 5. oktobra lani. Cestišče, ki je že leta kazalo precejšnje znake dotrajanosti, bi naj bilo povsem sanirano letošnjo pomlad. Dela izvaja domači gradbinec, lendavski Legartis in sicer v vrednosti nekaj več kot 440 tisočakov.
Na Süču bodo torej poleg nove in širše ceste, ta bo sanirana v dolžini 430 metrov, dobili še javno fekalno kanalizacijo v dolžini 415 metrov pri čemer se bo izvedlo 26 hišnih priključkov. Ob tem je bil zamenjan obstoječi (dotrajan) vodovod v dolžini 622 metrov, na katerega se bo priključilo 23 objektov. Poleg tega se bo zgradila še nova javna razsvetljava v dolžini 475 metrov, pri čemer bo postavljenih 16 novih kandelabrov z novimi svetili. Urejeno bo tudi odvodnjavanje.