Ostalo

FOTO: Čezmejna cesta gradov kot mednarodno prepoznavna destinacija, v katerega je vključena tudi Galerija-Muzej Lendava

V dvorcu Rakičan je potekala Generalna skupščina Ceste gradov, na kateri so se srečali predstavniki 17 avstrijskih in 8 slovenskih dvorcev in gradov in Avstrije in Slovenije. Slavnostne večerje ob imenitnem dogodku so se udeležili številni politični in gospodarski predstavniki iz obeh držav. Dogodek je obenem služil kot odlična priložnost za krepitev gospodarskih, kulturnih, političnih in drugih vezi med državama kot tudi za izmenjavo izkušenj na področju varstva in razvoja kulturne dediščine.
Na čezmejnem območju Avstrije in Slovenije se bočijo mogočni gradovi in utrdbe, ki so skozi stoletja na vihravem mostišču med srednjo in jugovzhodno Evropo nudili zavetje tukajšnjemu prebivalstvu. Zajeto območje po številčnosti tovrstnih zgradb prednjači v vseevropskem merilu. Avstrijski gradovi so se pred dobrimi 30-imi leti povezali v Cesto gradov ali Die Schlösserstaße, z namenom družnega negovanja bogate in razgibane zgodovine ter skupnega nastopa na turističnem tržišču. V sklopu projekta Castle Road, ki ga RIS Dvorec Rakičan vodi v okvirju čezmejnega programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija, si je Cesta gradov utrla pot tudi na slovensko stran, obenem pa krepi prepoznavnosti in številčnost v Avstriji.

V dvorcu Rakičan je tako včeraj potekala Generalna skupščina Ceste gradov, ki so jo gostitelji zaokrožili z gala večerjo in podpisom Sporazuma o sodelovanju, s katerim je 17 podpisnikov, predstavnikov avstrijskih gradov, pristopilo k čezmejni Cesti gradov. Številčno bogatejši čezmejni Cesti gradov so nove poti zarisali ugledni gostje, zbrane so v sklopu svečanega dogodka tako nagovorili  mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora RS, mag. Zoran Poznič, minister za kulturo, Anton Gangl, poslanec Deželnega parlamenta v imenu Deželnega glavarja dežele avstrijske Štajerske Hermanna Schützenhöferja, konzul mag. Andreas Graf von Bardeau, pobudnik in predsednik prvotne Ceste gradov, Damjana Pečnik, vodja Službe za razvoj Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS in dr. Aleksander Jevšek, župan MO Murska Sobota.

Tovrstne pobude in dogodki opominjajo, da je ubrana skupna evropska pot prava, je poudaril župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek. Mestna občina je ustanoviteljica javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan, ki si za obnovo dvorca neutrudno prizadeva pridobiti evropska sredstva, zato je župan izpostavil napredek v tej smeri, v kratkem času so v dvorcu uspeli prenoviti kar dve grajski dvorani.

Cesta gradov kot mednarodno prepoznavna blagovna znamka

Predsednik društva Die Schlösserstraße in pobudnik združevanja gradov, grof Bardeau z gradu Korbnerg, ki se nahaja lučaj od slovenske meje, je poudaril, da je po številu gradov obmejno območje na samem evropskem vrhu, tovrstna kulturna dediščina pa predstavlja nezanemarljiv doprinos k turističnemu in gospodarskemu razvoju območja. Društvo se s sodelovanjem nadeja vzpostaviti svetovno dediščino, postati prepoznavna blagovna znamka in tako del mednarodne turistične zgodbe.

Gradovi predstavljajo priložnost za turistični razvoj tudi spregledanih in manj razvitih delov regij, je poudaril župan občine Güssing, Vinzenz Knor, ob tem pa opozoril na arhitekturno in vsebinsko raznolikost samih gradov. Kot neprecenljivo dodatno vrednost v času krepitve podnebnega zavedanja je izpostavil idiličen park, ki obdaja rakičanski dvorec.

Dogodek sta z zaključnim nagovorom sklenila minister za kulturo, Zoran Poznič, in predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, Dejan Židan. Prvi je pohvalil medsosedsko sodelovanje v evropskem duhu, predsednik DZ pa dodal, da je silno ponosen ob obisku uglednih gostov v okolici Murske Sobote, Cesti gradov pa želi, da se bo po prepoznavnosti lahko kosala z nemško Romantično cesto, 350 kilometrov dolgo tematsko pot od Würzburga do Baden-Württemberga.

Javni zavod RIS Dvorec Rakičan projekt Castle Road – Vzpostavitev trajnostnega institucionalnega sodelovanja gradov in dvorcev za razvijanje ter trženje skupnih čezmejnih ponudb izvaja v sodelovanju s projektnimi partnerji – Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj, Technologiezentrum Deutschlandsberg GmbH in Stiftung des weiland Fürst Philipp Batthyány zur Erhaltung der alten Güssinger Burg. Osrednji cilj projekta je ohranjanje in nadaljnji razvoj dvorcev in gradov na čezmejnem območju Slovenije in Avstrije, v sklopu projekta je bila v dvorcu Rakičan prenovljena dvorana Ceste gradov.