Ostalo

FOTO: Čentiba: Sanacija ceste v predelu Süč v polnem teku

Sanacijska gradbena dela ceste v Čentibi, natančneje v predelu Süč, so se pričela 5. oktobra. Cestišče, ki kaže precejšnje znake dotrajanosti, bi naj bilo povsem sanirano v dveh mesecih od pričetka del, saj se gradbena dela morajo zaključiti do konca meseca novembra. Pri tem velja omeniti še, da bo cestišče po sanaciji širše za pol metra.
Sanacija cest v Čentibi se nadaljuje. Po tem, ko je novo cestišče ter drugo javno infrastrukturo na zadnje dobil zaselek Zatak, so se gradbeni stroji ter ostala oprema preselili v predel Süč. Gradbena dela so se pričela 5. oktobra in sicer po tem, ko se je zaključilo obdobje trgatev in s tem povečanega prometa skozi zaselek. Dela izvaja domači gradbinec, lendavski Legartis in sicer za nekaj več kot 440 tisočakov.

Na Süču bodo torej poleg nove in širše ceste, ta bo sanirana v dolžini 430 metrov, dobili še javno fekalno kanalizacijo v dolžini 415 metrov pri čemer se bo izvedlo 26 hišnih priključkov. Ob tem bo zamenjan obstoječi (dotrajan) vodovod v dolžini 622 metrov, na katerega se bo priključilo 23 objektov. Poleg tega se bo zgradila še nova javna razsvetljava v dolžini 475 metrov, pri čemer bo postavljenih 16 novih kandelabrov z novimi svetili. Urejeno bo tudi odvodnjavanje.

Dela bi se sicer lahko zavlekla v leto 2024, v kolikor bo to potrebno. Pogodba namreč določa, da v kolikor bi vremenske razmere v času gradbenih del bile neustrezne, je skrajni rok dokončanja del 30.4.2024, v tem primeru pa bo podpisan tudi aneks. Občina Lendava že od jeseni 2020 prenavlja in rekonstruira lokalne ceste v naselju Čentiba. Velika večina cest v Čentibi ter v predelih Čentibe je praktično gledano že saniranih.