Sveže

FOTO: Blagoslov prenovljenega zvonika in kipa svete Ane v Trimlinih

Včerajšnji dan so v Trimlinih obeležili proščenje ter ob tem dnevu v dopoldanskem času blagoslovili prenovljeni zvonik in kip svete Ane. Oba sakralna obeležja so prenovili s pomočjo donatorjev ter krajanov naselja, z blagoslovom pa so tudi uradno obeležili zaključek obnovitvenih del. Oba sakralna spomenika je blagoslovil ter sveto mašo daroval lendavski župnik, Martin Dolamič Konrad.
V Trimlinih je bilo včeraj še posebej slovesno, saj so blagoslovili dva sakralna spomenika v vasi in sicer prenovljeni zvonik, ki se nahaja tik ob tamkajšnjem vaškem domu ter le streljaj oddaljen kip svete Ane. Blagoslovitvena slovesnost se je pričela ob 11.30 uri pred zvonikom, kjer je nekaj besed povedal tudi predsednik KS Trimlini, Jožef Gerenčer. V Trimlinih proščenje obhajajo vsako prvo nedeljo v juliju, na praznik Marijinega obiskanja oz. srpne Marije, ki naznanja začetek žetve.

Gerenčer je v svojem govoru poudaril, da so v Trimlinih dolga leta proščenja obhajali pri kipu svete Ane, zadnja leta pa so zaradi vse večjega in motečega prometa ta dan obhajali v prostorih vaškega doma. “Današnje proščenje se s posebnim razlogom vrača na izvorno mesto tj. ob kip svete Ane. Letošnja prva nedelja v juliju in proščenje sta za nas še posebej slovesna, saj je poleg proščenjske svete maše namenjena tudi blagoslovu obeh sakralnih oz. kulturnih znamenitosti v Trimlinih.”

Trimlinski zvonik je bil zgrajen leta 1913. Zvoniki so imeli v preteklosti poleg verskega pomena tudi drugi pomen:  klicali so na pomoč v primerih požara, opozarjali so na nevarnosti, kot so na primer poplave ali pa sporočali predvsem žalostne novice v primeru smrti sovaščanov. “Mladi v vasi smo se na dan mrtvih zbrali pri zvoniku, saj nam je takrat zvonar dovolil zvoniti, kar je bilo za nas enkratno doživetje. Zvonilo se je, in se še vedno zvoni trikrat dnevno, ob petkih pa štirikrat dnevno. Nekoč je to delo opravljal vaški zvonar, konec 20. stoletja pa je bilo zvonjenje avtomatizirano na električni pogon,” je spomnil Gerenčer.

Zvonik je bil dolga leta izpostavljen vremenskim vplivom, ki so ga čedalje bolj načenjali. Nekajkrat je bil deležen hitre obnove, predvsem iz sredstev, ki so jih zbrali krajani, vendar se je stanje objekta iz leta v leto slabšalo, celo do te mere, da so se že krušili deli gornje obrobe, pločevinasta streha je zamakala, fasada je bila bolj sivo-črna kot bela, vse to pa je klicalo k temeljiti obnovi zvonika.

“V življenju se, žal, velikokrat vse začne in konča pri denarju, zato je bila strokovna in temeljita obnova kar nekaj let le naša pobožna želja. Hvala bogu se je uresničitev naših želja premaknila z mrtve točke leta 2021, ko je projekt obnove zvona Občina Lendava prijavila v program razvoja podeželja Republike Slovenije, znanega pod nazivom LAS pri dobrih ljudeh. Iz tega programa smo pridobili 12.000 evrov, kar pa za temeljito obnovo ni zadostovalo, zato smo bili veseli možnosti sofinanciranja iz sredstev programa Flórisa Rómerja v okviru Fundacije Laszla Telekija iz Madžarske. Pri pridobivanju sredstev Fundacije Teleki sta bila naša partnerja tudi Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost in Župnija Lendava. Seveda pa ne smemo pozabiti niti donacij krajanov, zbranih za Trimlinske projekte, ki so znašali 3.500 evrov. Skupna vrednost obnove ter ureditev okolice in razsvetljave zvonika je znašala okoli 21.000 evrov,” je poudaril Gerenčer.

Kip svete Ane v Trimlinih sodi med kulturne spomenike lokalnega pomena na območju Občine Lendava. Postavljen je bil leta 1856, postaviti pa ga je dala leta 1803 rojena Trimlinčanka Ana Sziártó. “Kraj, kjer stoji kip, je bil nekoč središče vasi, tukaj je bilo namreč križišče ceste skozi Trimline, ki je prečkala cesto, ki je vodila v eno smer v Petišovce, v drugo smer pa čez potok. Napis na kipu se žal ni ohranil, poskrbeli pa smo, da je ta zapis sedaj vklesan v marmorno ploščo in se bo ohranil za zanamce,” je v nadaljevanju spomnil Gerenčer.

Kip svete Ane je izdelan iz peščenjaka, ki je mehka kamnina primerna za klesanje, vendar tudi zelo dovzetna za izpostavljenost vremenskim vplivom, saj je peščenjak porozen in vpija vlago. “Zaradi tega in tudi zaradi dobronamernih, vendar žal nestrokovnih posegov v preteklosti – kot je bilo barvanje kipa z akrilnimi barvami, ki ne dovolijo dihanja materiala in zaradi česar se je kopičila v njem vlaga in nastajal soliter – je kip vse bolj razpadal.

Kip svete Ane je bil v preteklosti po nam znanih podatkih in zapisih temeljiteje obnovljen dvakrat in sicer leta 1946, kot posledica zaobljub Trimlinčanov, ki so se po 2. svetovni vojni vrnili iz ujetništva ter leta 1967. Ta letnica predstavlja hkrati začetek organiziranih trimlinskih proščenj. Ostali posegi od leta 1967 so obsegali več ali manj le barvanje, žal z neustreznimi zmesmi. Iz omenjenih razlogov se je stanje kipa poslabšalo do te mere, da je bilo le še vprašanje časa, kdaj bo v celoti razpadel. Žal je bila tudi v tem primeru težava finančna, saj bi odlitek in restavracija stala 11.000 evrov, tega zneska pa krajevna skupnost ni mogla zagotoviti. Zato smo bili prisiljeni iskati donacije. Kot donator se je pojavilo podjetje Lek, ki je v letu 2011 doniralo za obnovo kipa 6.000 evrov, del sredstev za ureditev okolice pa je bil črpan iz sredstev, ki jih je prispevala Madžarska s sofinanciranjem v okviru Programa Flórisa Rómerja Fundacije Lászla Telekija, in iz že omenjenih donacij krajanov. Skupna vrednost restavriranja kipa in ureditve okolice je znašala okoli 7.500 evrov,” je zaključil Jožef Gerenčer.

Restavriranje je po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine izvedel pooblaščeni restavrator Benjamin Korošec v letu 2021. Zgodba glede kipa svete Ane s tem verjetno še ni zaključena. Kip nameravajo namreč dodatno zaščititi proti vremenskim vplivom z nadstreškom ali kakšno podobno rešitvijo.

FOTO: Tibor Tomka