Ostalo

FOTO: Arhivsko gradivo končno v novih, sodobnih in predvsem ustreznih prostorih

Vključno s prenovo stavbe Upravne enote Lendava, ki se je zaključila letošnje leto, je tudi pomembno arhivsko gradivo naposled bilo preseljeno v nove, ustrezne in predvsem sodobne prostore. Arhivsko gradivo je sicer do sedaj bilo shranjeno na večih lokacijah v neustreznih pogojih.
Več kot pol stoletja stara stavba na Trgu ljudske pravice 5 je kar klicala po prenovi. Gre za pol stoletja staro stavbo, ki je bila energetsko potratna, stavbno pohištvo v notranjosti pa je po večini bilo dotrajano. Večina obnovitvenih del je bila financiranih z evropskimi sredstvi, katerih je bilo kar 85 odstotkov (Kohezijski sklad). Namen projekta prenove stavbe lendavske upravne enote je bila zmanjšati specifično porabo primarne energije v stavbi, zmanjšati specifične stroške za nakup energentov za potrebe stavbe, poenostaviti obratovanje in vzdrževanje ter zmanjšati specifične obratovalne in vzdrževalne stroške stavbe, prispevati k zmanjšanju obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini in zagotoviti podlago za okoljsko prijaznost stavbe.

Poleg starih prostorov, dotrajanega pohištva in še bi lahko naštevali, so tam zaposleni imeli velike težave s pomembnim arhivskim gradivom. To je praktično v večini zgodovine stavbe zaradi pomanjkanja prostora bilo shranjeno na večih lokacijah, težava katerih pa je bila neustreznost in celo vlaga. Nekaj dokumentacije se je menda zaradi tega uničilo, no, med minulo prenovo pa so tudi arhivi dobili sodobne in predvsem ustrezne prostore. Tam zaposleni so predvčerajšnjim arhivsko dokumentacijo preselili in jo ustrezno umestili.