Ostalo

FOTO: 11. predstavitev kulturnih društev “Medgeneracijsko sožitje med društvi”

Na prireditvi, ki je potekala v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja, se je predstavilo enajst kulturnih društev iz območja občin Upravne enote Lendava. Prireditev so odprle slovenske ljudske pevke KD »Fran Saleški Finžgar« Žižki. Sledil je skeč Amaterske gledališke skupine »Bobri« iz KD »Ferdo Godina« Bistrica.
Na prireditvi so nastopili: Madžarski ljudski pevci KD “Petőfi Sándor” Dolina, slovenski ljudski pevci in godci KD “Zarja” Gaberje, madžarski ljudski pevci KD “József Attila” Kapca, Ljudske pevke KTD Črenšovci, madžarski ljudski pevci KD “Petőfi Sándor” Čentiba, madžarski ljudski pevci in slovenske ljudske pevke TKD “Močvirski tulipan” Radmožanci, pevke ljudskih pesmi KD “Štefan Raj” Turnišče in Ljudski pevci in godci “Gomilički dégaši” iz KPD “Pedal” Gomilica in gledališka skupina “Mladi varašanci” iz OŠ Turnišče.

FOTO: Tomaž Galič