Ostalo

FOTO: 10. let društva “Zarja” Lendava

Konec maja  je društvo za pomoč v stiski Zarja Lendava v prostorih supermarketa Tuš Kocet v Lendavi opravilo 10. redno letno skupščino. Skupščina je potekala v svečanem vzdušju obeleževanja deset let uspešnega dela.
Tako so ob obravnavanju letnih poročil in načrtov dela za tekoče leto, priredili manjšo proslavo. Za kulturni program sta poskrbela učenec glasbene šole Lendava Žan Hartman na harmoniki in njegov mentor Boštjan Baša ter člana društva Leontina Zrna in Zvonimir Tkalec s svojimi recitali.

Slavnostni govornik, župan občine Lendava je ob čestitki pohvalil delo društva in članom izrekel zahvalo. Poudaril je pomembnost investiranja v ljudi, predvsem skupine, ki rabijo pomoč. Delo na področju krepitve medsebojnih odnosov zahteva ogromno dobre volje, vztrajnosti in truda, rezultati niso vidni takoj, pokažejo se šele po  določenem obdobju. V današnjem času je še posebej pomembno, da  se vsi zavedamo pomembnost delovanja tovrstnih društev.

Da v društvu delajo uspešno in dobro so v nagovorih povedali ostali gostje skupščine, predstavnica PB Ormož, PP Lendava, VDC Lendava, DOŠ II. Lendava, Zveze KZA R Slovenije in Zveze skupin KZAR Slovenije, KZA Postojna in Ajdovščina ter predstavniki prijateljskih klubov iz sosednje Republike Hrvaške.

Družina, predvsem pa zakonec zdravljenca pomeni pomemben člen na poti zdravljenja bolezni odvisnosti in prevzame velik del bremena. Da bi izkazali svoje spoštovanje do svojce so se zdravljenci svojim soprogam javno zahvalil za vse in jim izročili pisne zahvale. Zahvale so bile dodeljene tudi  ostalim članom društva, ki desetletje vztrajajo v abstinenci , drugačnem zdravem življenju in vsak po svojih močeh pomaga pri delu društva.