Ostalo

Finančna podpora, če se bo vaš otrok v osnovni in srednji šoli učil madžarskega jezika na nivoju materinščine

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost je objavila dva nova programa za finančno podporo. Starši otroka, ki trenutno obiskuje vrtec, bodo lahko prejeli finančno vzpodbudo v smislu nižjih položnic za vrtec, v kolikor se bo otrok v osnovni šoli učil madžarski jezik na nivoju materinščine. Finančne pomoči pa bodo deležni tudi dijaki, ki se v lendavski dvojezični srednji šoli izobražujejo v smeri Predšolska vzgoja in se madžarščine prav tako učijo na ravni materinščine.
Člani sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti so na minuli seji potrdili dva nova programa, ki staršem osnovnošolcev in dijakov nudita finančno podporo. Gre za program “Madžarsko v družinah,” s katerim madžarska skupnost želi, kot je bilo moč slišati, dvigniti motivacijo za učenje madžarskega jezika na ravni maternega jezika na narodnostno mešanem območju v Prekmurju. Del programa je namenjen staršem vrtčevskih otrok, del pa dijakom.

Za finančno podporo lahko torej zaprosijo starši oz. skrbniki oz. zakoniti zastopniki, katerih otrok je vključen v dvojezični vrtec v Prekmurju pri čemer se zavezujejo, da se bo njihov otrok do konca osnovne šole učil madžarski jezik na ravni maternega jezika. Starši bodo finančno vzpodbudo prejeli na način znižanih stroškov plačila za vrtec. Dodelitev sredstev zajema obdobje od 1. 10. 2023 do 31. 7. 2024.

Finančno vzpodbudo pa ne bodo prejeli zgolj starši oz. skrbniki oz. zakoniti zastopniki vrtčevskih otrok, temveč tudi dijaki. Slednjo bodo prejeli tudi dijaki, ki se na Dvojezični srednji šoli v Lendavi izobražujejo v smeri Predšolska vzgoja in, ki se madžarskega jezika učijo na ravni materinščine. S tem želijo doseči, kot so dejali, da bodo v prihodnosti imeli dovolj vzgojiteljev, ki bodo madžarski jezik obvladali na nivoju maternega jezika.

“Upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje, prejmejo sredstva. Višina sredstev je odvisna od števila prejetih vlog in razpoložljivega zneska. Če je na voljo dovolj sredstev, se krije celoten znesek plačila vrtca, ki ga plačujejo starši. Če sredstev ni dovolj, se znesek sredstev sorazmerno zmanjša. V kolikor prejemnik sredstev ne izpolni pogodbenih obveznosti, tj. če se otrok ne bo učil madžarskega jezika na ravni maternega jezika ves čas trajanja izobraževanja, je dolžan sredstva povrniti v celoti.” so zapisali pri Pomurski madžarski narodni skupnosti.

PMSNS bo prispevek za plačilo vrtca za vsakega upravičenca nakazal neposredno vrtcu, ki ga otrok obiskuje. Program se izvaja s pomočjo sklada Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Za šolsko leto 2023/2024 je na voljo skupno 65.000 evrov, prijave pa je možno oddati do 20. oktobra.