Sveže

Evropsko teritorialno združenje Muraba: 1. marca se je pričel projekt MOTIVAGE

Evropsko teritorialno združenje Muraba je s 1. marcem pričelo s projektom MOTIVAGE, katerega glavni cilj je razvoj čezmejne starejše prijazne regije na območju Lendave in Szentgotthárda (Monoštra). Projekt bo poskušal prispevati k številnim dejavnostim za smiselno in aktivno staranje, kot sta organizacija delavnic ali upokojenske univerze.
Splošni cilj projekta “Motivage” v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014–2020 je razviti čezmejno starejšim prijazno regijo v okolici Lendave in Monoštra z vzpostavitvijo dolgoročnega sodelovanje med organizacijami, ki delajo s starejšimi.

Povzetek projekta

Ena izmed največjih nalog Evrope je učinkovito reševanje izzivov, ki jih prinaša staranje prebivalstva. Ne glede na večanje njihovega deleža je sposobnost uveljavljanja interesov starejših v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami šibka, po upokojitvi so izključeni ne le iz procesov na trgu dela, temveč tudi iz družbenih, kar v povezavi s slabšanjem zdravstvenega stanja vodi do izolacije. Demenca kot skupek simptomov, ki vodijo k popolni izgubi sposobnosti samooskrbe, zadeva tudi na projektnem območju vedno več oseb, s tem pa postavlja tako družine, kot tudi socialno-oskrbovalne sisteme in celotno lokalno skupnost pred resne izzive. Periferna umestitev obmejnih območij še dodatno otežuje izoblikovanje rešitev, ki bi kompleksno reševale izzive, povezane s staranjem prebivalstva, medtem ko ostanejo postopki, povezani s staranjem, ostanejo za veliko večino družbe nepoznani.

MOTIVAGE bo območje Lendave in Monoštra oblikovala v integrirano, starejšim prijazno regijo, kjer spodbujajo družbeno in gospodarsko udeleževanje ter podpirajo odgovoren in samostojen način življenja, povečujoč aktivno in dostojno življenjsko dobo starejših v dobrem zdravstvenem stanju, s tem pa tudi razbremenitev institucij, ter krepitev družbene kohezije. Projekt bo z izoblikovanjem strateških okvirov in s širokim sodelovanjem institucionalnih, storitvenih, gospodarskih, civilnih in lokalnih samoupravnih partnerjev uresničeval inovativne in na obeh straneh meje ciljajoče ukrepe: zdravstvena prevencija; nudenje pomoči na domu s signalizacijskim sistemom; prostovoljstvo na osnovi medgeneracijskega sodelovanja (kjer starejši niso le prejemniki pomoči); gospodarska reaktivacija. MOTIVAGE bo identificiral administrativne, pravne in finančne ovire kompleksnega razvoja starejšim prijazne obmejne regije s podporo podobnim obmejnim iniciativam ter spodbujal preoblikovanje čezmejnih strokovnih političnih okolij nudenja socialnih storitev.

Vodilni partner: MURABA Európai Területi Társulás
Projektni partnerji: Városi Gondozási Központ Szentgotthárd, Rendelőintézet Szentgotthárd, Dom starejših Lendava, Dvojezična osnovna šola II Lendava
Naziv razpisa: V okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020 razpis Prioritetna gradnja v regiji
Številka projekta: SIHU 237
Naslov projekta: Vzpostavitev starejšim prijazne regije na čezmejnem območju z vzpostavitvijo dolgoročnega sodelovanja za spodbujanje varne in aktivne starosti
Akronim projekta: MOTIVAGE
Začetek projekta: 1. marec 2020
Zaključek projekta: 31. avgust 2022
Skupni znesek projekta: 338.960 EUR
Znesek podpore: 288.116 EUR
Lastna sredstva: 50.844 EUR