Ostalo

Evropska sredstva za širitev Poslovne cone Ljutomer, mesto pa bo bogatejše tudi za dve novi kolesarski postaji

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt “Širitev Poslovne cone Ljutomer,” v okviru projekta “Kolesarska veriga na podeželju” pa bo mesto Ljutomer dobilo dve novi kolesarski postaji.
Za milijon evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Ljutomer v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 355 tisoč evrov. V okviru projekta bo Občina Ljutomer v svoji poslovni coni zgradila cestno omrežje z enostranskim hodnikom za pešce, vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo ter javno razsvetljavo. S tem se bo na območju občine Ljutomer povečala ponudba ustreznih, prometno dostopnih in komunalno opremljenih zemljišč za opravljanje proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti. Omenjena občina bo z investicijo povečala dodano vrednost malih in srednje velikih podjetij ter dosegla občinske cilje, med njimi gospodarsko rast in spodbujanje nastajanja novih delovnih mest.

Dve novi kolesarski postaji

Občina Ljutomer je skupaj z Občino Veržej kot del Lokalne akcijske skupine (LAS) Prlekija vključena v projekt “Kolesarska veriga na podeželju,” ki ga, kot ambiciozno operacijo povezovanja občin, izvaja 12 LAS-ov in 29 slovenskih občin. Aktivnosti, načrtovane v okviru projekta, bodo občinam prinesle kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo zemljevidov, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območjih.

Tako je bila 11. 5. 2021 podpisana pogodba med Občino Ljutomer, Prleško razvojno agencijo, giz in izbranim izvajalcem MM IBIS, d.o.o., za dobavo in montažo opreme v okviru operacije, ki obsega dobavo in montažo dveh postaj, eno na lokaciji Glavni trg in drugo na lokaciji parkirišča pri dvorani ŠIC. Vsaka postaja vsebuje pet koles za izposojo, dve električni in tri navadna kolesa. Rok za izvedbo je najkasneje do 25. 11. 2021.