Ostalo

Evropska sredstva za nadgradnjo vodovodnega sistema C v Pomurju

Po tem, ko so konec meseca maja za projekt “Nadgradnja vodovodnega sistema B” namenili 29.691.269,78 evrov (brez DDV), so bila včeraj potrjena še sredstva za nadgradnjo vodovodnega sistema C. Gre za slabih 11 milijonov evrov vreden projekt, ki bo delno financiran iz kohezijskih sredstev.
V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt “Nadgradnja vodovodnega sistema C – 2. faza.” Za 10,9 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Gornja Radgona skupaj z Občino Apače in Občino Sveti Jurij ob Ščavnici v okviru Dogovora za razvoj Pomurske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval 4,8 milijona evrov.

Občina Gornja Radgona kot nosilka projekta bo v sodelovanju z občinama Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici nadgradila že izvedeni projekt “Oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja – vodovodno omrežje za sistem C.” V okviru tokratnega projekta bodo občine dogradile in hidravlično izboljšale vodovodni sistem Pomurje C. Natančneje, nadgradile bodo črpališče na vodnem viru Podgrad, zgradile 39,4 kilometra vodovodnega omrežja in eno novo prečrpališče. Z izvedbo projekta se bodo zmanjšale tudi vodne izgube na vodovodnem sistemu.

Naložba bo zagotovila dolgoročno varno, zdravstveno ustrezno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo na območju občin Apače, Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici za 9467 prebivalcev.