Ostalo

Ekološki otoki bodo odstranjeni na željo krajevnih skupnosti, steklo bomo še naprej zbirali v kontejnerje

Zaradi vse večje problematike ekoloških otokov, predvsem odlaganja odpadkov, ki tja ne sodijo in odlaganja neodgovornega odlaganja odpadkov prebivalcev drugih občin, ki se vračajo iz vinogradov, bo lendavsko komunalno podjetje Eko-Park odstranilo ekološke otoke v naseljih kjer so ti še postavljeni. Eko-Park: “Razmisliti bi bilo potrebno tudi o umiku zabojnikov za steklo.”
Po tem, ko so ekološki otoki, torej mesta za ločeno zbiranje odpadkov pred desetimi leti bila dobrodošla vpeljava v prvo ločeno zbiranje odpadkov, pa so ta v zadnjih nekaj letih postala breme in prava mala smetišča raznih odpadkov, tudi takih, ki tja ne spadajo. V Trimlinih je ekološki otok denimo lansko leto zajel ogenj, ki je zabojnike povsem uničil, v večini primerov pa slednja bore malo služijo svojemu namenu, saj recimo prebivalci drugih občin, ki se vračajo iz vinogradov, tam pustijo odpadke, kar pa je seveda prepovedano.

Glede na dejstvo, da se zbiranje vseh oziroma večine (brez stekla) komunalnih odpadkov že izvaja na izvoru, EKo-Park predlaga popolno ukinitev zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokov) na območjih krajevnih skupnosti in mestne skupnosti. Pri tem bi ohranili le posode za steklo, ki bi jih namestili pri vaških domovih oziroma na lokacijah v dogovoru s posamezno krajevno skupnostjo. V praksi se bodo torej krajevne in mestna skupnost lahko odločile o popolni ukinitvi ekoloških otokov, a bo zabojnik za steklo moral ostati. Ustrezno rešitev za zbiranja stekla pri gospodinjstvih bo Eko-Park poizkušal najti tekom tega leta.

“Izvajalec predlaga, da bi razmislili tudi o zbiranju stekla na izvoru pri povzročiteljih, bodisi v lastnih posodah povzročiteljev, bodisi v predpisanih posodah. V večini slovenskih občin, kjer že zbirajo steklo na izvoru, povzročitelji oddajo to vrsto odpadkov v lastnih posodah. Na ta način bi dosegli zbiranje vseh vrst komunalnih odpadkov na izvoru, z izjemo kosovnih odpadkov in nevarnih odpadkov, ki se bodo zbirali na enak način kot v preteklosti. Izvajalec ocenjuje, da bi to pomenilo okrog 2% (lastne posode za steklo) oz. 4,5% (predpisane posode) dvig cene javne službe za uporabnika oz. povzročitelja,” so zapisali pri EKo-Parku.

Ekološki otok v Trimlinih je lani skorajda povsem pogorel