Ostalo

Dvolastniki ali najemniki zemljišča v obmejnem območju za prestop meje ne boste potrebovali negativnega testa

Vlada je na minuli seji sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19. Dvolastniki ali najemniki zemljišča v obmejnem območju za prestop meje ne bodste potrebovali negativnega testa.
S spremembo se med drugim dovoli vstop v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 (covid-19) tudi dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje.

Tako se bo vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu dovolil tudi dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje.

Spremembe so bile predvidoma včeraj objavljene v Uradnem listu in začnejo veljati danes.