Sveže

Dvojezična osnovna šola 1 Lendava je Naj kulturna šola leta v kategoriji srednje velike šole

Minuli torek so v Ajdovščini podelili nazive in priznanja v projektu Kulturna šola, ki ga organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD). Med dobitniki priznanj je tudi Dvojezična osnovna šola 1 Lendava, ki si je prislužila naziv Naj kulturna šola leta 2021 v kategoriji srednje velike šole.
V torek je v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini potekala zaključna slovesnost projekta Kulturna šola 2021, ki ga organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Naziv Najbolj kulturna šola 2021 je prejela Osnovna šola Preserje pri Radomljah. Kot je v obrazložitvi zapisala komisija, na šoli sledijo svoji viziji, ki sloni na vzgoji in izobraževanju srčnega, uspešnega in odgovornega učenca, ki se razvija ob spodbudi učiteljev in podpori staršev. Leta 2016 so že prejeli naziv Najkulturna šola v kategoriji “velike šole.” To priznanje jih je spodbudilo še k pestrejšemu kulturnemu življenju na šoli. Kulturna šola pa zanje ni le projekt, temveč način življenja. Kot pravijo, ni nujno, da je vsak njihov učenec odličnjak, vsi skupaj pa se trudijo, da bi vsak postal odličen človek.

Letos je naziv Kulturna šola prejelo 75 osnovnih šol. Poleg naziva Naj kulturna šola so podelili še priznanja v treh kategorijah, povezanih z velikostjo šole, in za posebne dosežke na področjih gledališča, folklore, literature, likovne in filmske dejavnosti ter na področju varovanja kulturne dediščine. JSKD je projekt izpeljal že petnajsto leto zapored. Želijo, da bi bil projekt spodbuda za tiste šole, ki obšolskim kulturnim dejavnostim ne posvečajo dovolj pozornosti, in priložnost, da bi imeli vsi učenci, ne glede na to, katero šolo obiskujejo, možnost izbirati med čim bolj kakovostnimi in raznolikimi kulturnimi dejavnostmi. Naziv Kulturna šola, ki nosilcu daje priznanje in hkrati nalaga zavezo, je doslej prejelo že več kot 300 osnovnih šol, v projektu pa lahko sodelujejo osnovne šole iz vse Slovenije.

Prireditev je JSKD organiziral skupaj z lansko Najbolj kulturno šolo OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, ki je poskrbela za pester kulturni program, in Občino Ajdovščina. Zbrane so z uvodnimi pozdravi nagovorili Irena Kodele Krašna, ravnateljica lanske prejemnice naziva, Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina in Damjan Damjanovič, direktor JSKD, ki je povedal, da jih izjemno veseli, da »ustvarjalni naboj med osnovnošolsko mladino tudi po letu in pol omejitev, ki so dodobra ohromile dobršen del našega življenja, ni popustil, saj so se tudi letos šole na razpis za kulturno šolo odzvale v velikem številu.« Večina od prijavljenih šol je naziv obnovila, nekatere pa bodo ta naziv prejele prvič.

Projekt Kulturna šola izvaja JSKD z namenom spodbujanja kulturne vzgoje in ustvarjalnosti mladih na raznolikih umetnostnih področjih, hkrati pa podpira kakovostne dosežke v izbranih dejavnostih. Posebno skrb JSKD namenja izobraževanju mentorjev, tudi na področjih, ki so pri pouku del neobveznih izbirnih predmetov (NIP). Organizatorji in izvajalci projekta hkrati stremijo k temu, da bi šole postale žarišča kulturnega dogajanja v svojih, predvsem manjših okoljih.

Dvojezična osnovna šola 1 Lendava je največja dvojezična osnovna šola na narodnostno mešanem območju Prekmurja. Na šoli se že vrsto let trudijo ustvarjati razmere, v katerih bi se učenci dobro počutili in bi kar najbolj lahko razvijali svojo nadarjenost na različnih področjih. Učencem skušajo omogočiti, da se udeležujejo večine razpisanih tekmovanj v znanju in drugih merjenjih moči – tudi v okviru narodnostnega programa. V šoli deluje tudi več deset interesnih dejavnosti. Pred leti se je šola uvrstila tudi med slovenske eko- in Unesco šole, že enajst let pa si je pridobila status raziskovalne šole.

Najnovejša pridobitev je naziv zdrava šola. Že vrsto let sodelujejo s šolami iz Porabja pa tudi z nekaterimi drugimi šolami iz Madžarske, obnovili pa so tudi sodelovanje z osnovno šolo iz sosednjega Murskega Središča. Šola je vpeta v lokalno okolje in sodelovanje z njim je zanjo zelo pomembno. Posebnost šole je dvojezični pouk. Delo pri pouku namreč poteka v slovenskem in madžarskem jeziku. Oba jezika sta tudi učna predmeta, ki se poučujeta kot materni jezik in jezik okolja.

Poleg najimenitnejšega naziva Najbolj kulturna šola je JSKD podelil posebna priznanja še trem najboljšim šolam v kategorijah velike, srednje velike in male oziroma podružnične osnovne šole ter šestim šolam, ki s svojo dejavnostjo še posebej izstopajo na posameznih področjih kulturnega udejstvovanja in ustvarjanja.

Priznanja so prejele:

 • Najbolj kulturna šola leta 2021: Osnovna šola Preserje pri Radomljah
 • Naj kulturna šola leta 2021 v kategoriji “male šole in podružnične šole”
 • Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje
 • Naj kulturna šola leta 2021 v kategoriji “srednje velike šole:” Dvojezična osnovna šola 1 Lendava
 • Naj kulturna šola leta 2021 v kategoriji “velike šole:” Osnovna šola Brežice
 • Priznanje za posebne dosežke na področju gledališke dejavnosti: Osnovna šola Rače
 • Priznanje za posebne dosežke na področju folklorne dejavnosti: Osnovna šola Artiče
 • Priznanje za posebne dosežke na področju likovne dejavnosti: Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana
 • Priznanje za pomemben doprinos na področju varovanja kulturne dediščine: Prva osnovna šola Slovenj Gradec
 • Priznanje za posebne dosežke na področju filmske dejavnosti: Osnovna šola Idrija
 • Priznanje za posebne dosežke na področju literarne dejavnosti: Osnovna šola Frana Roša, Celje