Ostalo

Dvodnevni ogled večnamenskih objektov in športno-rekreativne infrastrukture v sklopu operacije Začuti UTRIP območja LAS Goričko

V okviru operacije Začuti UTRIP območja LAS Goričko je vodilni partner RIS Dvorec Rakičan za povabljene konec februarja organiziral dvodnevni ogled večnamenskih objektov in športno-rekreativne infrastrukture, ki so bili urejeni in obnovljeni tekom projekta.
Operacija Začuti UTRIP območja LAS Goričko je bila prijavljena na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja “LAS Goričko 2020” v letu 2020 v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V okviru projekta so projektni partnerji uredili in obnovili športno-rekreativno infrastrukturo, večnamenske objekte ter skupne površine za preživljanje prostega časa. Namen projekta Začuti UTRIP območja LAS Goričko je ohranjanje kvalitete življenja na podeželju ter izboljšati ozaveščenost ljudi o pomenu varovanja narave in ohranjanja okolja. Partnerji pri projektu Začuti UTRIP območja LAS Goričko so: Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan kot vodilni partner projekta, Občina Cankova, Zavod za upravljanje kulturne dediščine Grad (ZUKD Grad), Župnija Kančevci, Kajak kanu klub “Mura” Krog, Prostovoljno gasilsko društvo Mačkovci, Športno društvo Moščanci, Strelsko društvo Slovan in Društvo Gaj – Vinogradniško turistično društvo Filovci.

Vrednost celotnega projekta znaša 359.645,97 evrov, pri čemer je odobrena vrednost sofinanciranja 254.549,12 evrov (85%). Projekt je 85% sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije (sklad EKSRP).

RIS Dvorec Rakičan je obnovil fasado vzhodnega in severnega trakta gospodarskega dela dvorca Rakičan. Poleg fasade so se pokazala kot nujna tudi dodatna dela, kot je zamenjava oken, hidroizolacija in odvodnjavanje. Občina Cankova je obnovila in uredila rojstno hišo dr. Avgusta Pavla na Cankovi, s tem pa so poskrbeli, da bodo imeli kaj pokazati gostom in turistom. ZUKD Grad je v Doživljajskem parku Vulkanija vgradil novo opremo v prostoru, kjer so predstavljeni supervulkani in njihove posledice.

Tako so vgradili klopi za celotno skupino obiskovalcev, ki naenkrat vstopi v vulkanski svet (26-30 oseb), police za VR očala in VR očala (30 kosov), naslonjala in sistem za zagon filma. V okviru projekta se je pripravil 3D film o supervulkanih in njihovih posledicah, ki obiskovalcem skozi virtualno izkušnjo predstavi vulkanske dogodke v preteklosti. Župnija Kančevci je obnovila prostore nekdanje šole, uredili so muzejsko razstavo in prostore trgovinice za spominke. Kajak kanu klub “Mura” Krog je opravil vzdrževalna dela na in v objektu, ki predstavlja gostinski lokal s pokrito teraso; zamenjali so okna, okenske police in vhodna vrata, opravili pleskarska dela, sanirali dotrajano električno napeljavo ter notranjo in zunanjo razsvetljavo in uredili skladišče.

Prostori so namenjeni druženju in različnim aktivnostim, pri čemer je pomemben dejavnik družbeno in predvsem športno življenje v lokalnem okolju. Prostovoljno gasilsko društvo Mačkovci je prenovilo pomožne prostore v gasilskem domu, s tem pa bodo zagotavljali kakovostne, celovite, dolgoročne in dolgotrajne boljše pogoje za izvajanje ukrepov požarne varnosti, zaščite in reševanja ter tako prispevali k večji varnosti prebivalcev in njihovega premoženja na območju delovanja. Prav tako se bodo v obnovljenih prostorih gasilskega doma izvajale različne aktivnosti, namenjene domačinom ter ostali zainteresirani javnosti. Društvo Gaj je obnovilo in uredilo vinsko klet – zidanico, ki predstavlja tipično arhitekturo okolja v preteklosti, orodja in oprema pa predstavljajo način dela v vinogradu nekoč. V zidanici se bodo odvijali različni dogodki v organizaciji društva, prav tako pa zidanica služi tudi v turistične namene.

Na področju športno-rekreativne infrastrukture bo Športno društvo Moščanci na novo zgradilo nogometno igrišče, kjer se bodo izvajali različni športni programi, ki bodo na voljo otrokom, mladostnikom in vsej zainteresirani javnosti, tako bodo le-ti spodbujeni k večji telesni aktivnosti, ki je v današnjem času zapostavljena. Strelsko društvo Slovan je postavilo premične lesene ovire na paintball poligonu na prostem na Petanjcih.

Športni elementi bodo omogočili trajnostno in okolijsko naravnan razvoj športnih aktivnosti in turizma. Tako predstavljajo možnost razvoja lokalnih športnih in adrenalinskih doživetij v sožitju z naravo. V okviru operacije Začuti UTRIP območja LAS Goričko so na območju naložb izvedli tudi različne družabne in ozaveščevalne dogodke, ki so se navezovali na naslednja tematska področja: rekreacija, spodbujanje družbenega življenja, ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter ohranjanje okolja in biotske pestrosti območja Goričkega.