Ostalo

Dvig povprečnin in finančna pomoč za leti 2020 in 2021 bodo Občini Lendava prinesli skupno 749.493 evrov

Skupno imajo občine iz naslova višje povprečnine (2020 in 2021) ter kritja stroškov, ki so jih imele v boju proti epidemiji, letos in prihodnje leto na voljo 232 milijonov evrov več. Preverili smo, koliko bodo v dveh letih prejele pomurske občine. V te zneske sicer niso vključena sredstva, ki jih bodo občine privarčevale na osnovi v ponedeljek sprejetega Zakona o finančni razbremenitvi občin.
Kljub epidemiji, je Vlada Republike Slovenije že aprila letos predlagala dvig povprečnine za letošnje leto za skoraj 35 evrov: s prvotno določenih 589,11 evra na 623,96 evra. Za leto 2021 pa se obeta dvig še za dobre 4 evre, to je na 628,20 evra. Skupno se bo povprečnina glede na lani določen znesek povečala kar za 40 evrov za prihodnje leto. K temu znesku za leto 2020 in 2021 lahko prištejemo še finančno pomoč Ministrstva za obrambo, torej gre za kritje stroškov, ki so jih imele v boju proti epidemiji. Skupno lahko tako govorimo o 232 milijonih evrov, bodo pa občine v resnici vsako leto imele na voljo še bistveno več sredstev. V zneskih namreč niso vključena sredstva, ki jih bodo občine privarčevale na osnovi v ponedeljek sprejetega Zakona o finančni razbremenitvi občin.