Ostalo

Dvig minimalne plače za 100 evrov: Sklep ministra danes vpisan v Uradni list

V Uradnem listu Republike Slovenije bo danes objavljen Sklep ministra v skladu s katerim bo bruto minimalna plača za delo opravljeno po 1. januarju 2023 znašala 1.203,36 evra, kar pomeni 12-odstotni dvig.
Skladno z obstoječim Zakonom o minimalni plači mora biti znesek minimalne plače določen v višini, ki ne sme biti nižja od 120 in ne višja od 140 odstotkov izračunanih minimalnih življenjskih stroškov. Upoštevaje tudi rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti. Minimalni življenjski stroški, izračunani v oktobru 2022, znašajo 669,83 evra.

Minimalna plača se mora vsako leto prav tako uskladiti najmanj z zneskom rasti cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev minimalne plače se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta, ki znaša 10,3 odstotka.

Skladno z zakonom in upoštevaje razpravo socialnih partnerjev na Ekonomsko-socialnem svetu je ministrstvo v januarju 2023 izpeljalo oba koraka naenkrat in določilo nov veljavni znesek minimalne plače za leto 2023.

Neto minimalna plača za samsko osebo brez otrok bo po novem znašala 878,48 evra. Povišanje tega zneska za 12,85 % (iz 778,48 evra), pa ob spremembi zneska (bruto) minimalne plače vključuje tudi učinek letošnjih sprememb dohodninske zakonodaje.

Stroški delodajalcev se bodo zaradi povišanja (bruto) minimalne plače povišali za 8,46 % (torej za nižji znesek od medletne rasti cen življenjskih potrebščin) zaradi učinka najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialna zavarovanja (1.181,75 evra), ki je bila lani višja od minimalne plače.

Novemu znesku minimalne plače bo sledila ustrezna zakonsko določena prilagoditev najnižje bruto urne postavke začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ter upokojencev. Znesek najnižje bruto urne postavke začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ter upokojencev se bo tako predvidoma povišal iz dosedanjih 6,17 evra na 6,92 evra.