Ostalo

DSŠ Lendava: “Z vpisom v začetni letnik programov DSŠ Lendava v šolskem letu 2022/23 smo zadovoljni”

Do 25. aprila 2022, ko je bil končan rok za prenos prijav, je bila z vpisom v Dvojezično srednjo šolo (DSŠ) Lendava zapolnjena tretjina od razpisanih 252 prostih mest. Iz DSŠ Lendava so v teh dneh sporočili, da so z vpisom v začetni letnik programov DSŠ Lendava v šolskem letu 2022/2023 zadovoljni.
“Vpisalo se je 87 novih dijakov, izvajali bomo 16 različnih programov v 26 oddelkih. Izobraževanje letos zaključuje 77 dijakov kar pomeni, da bo vpis v naslednjem šolskem letu narasel za okrog 10 dijakov (skupaj bomo torej imeli naslednje šolsko leto okrog 288 dijakov). Naši dijaki uspešno zaključujejo srednješolsko izobraževanje in dosegajo v času izobraževanja izjemne rezultate tudi na različnih tekmovanjih, v projektih, pri raziskovalnih nalogah, na natečajih ipd. Svojo izobraževalno pot nadaljujejo na fakultetah ali se zaposlijo v lokalnih podjetjih.

Ne glede na nihanje vpisa in različne interese za posamezne programe je vpis na DSŠ Lendava stabilen in trenutno raste. Prav zaradi tega in velikega števila majhnih skupin, ki nastanejo pri strokovnih modulih, jezikih in športni vzgoji (letos npr. 179) se spopadamo s prostorskimi težavami in bomo z zazidavo terase na drugem nadstropju šole pridobili nove prostore za pouk ter zagotovili še bolj spodbudno, varno in inovativno učno okolje ter kakovosten pouk. Vpis se je v zadnjih letih povečal tudi iz širšega okolja, tako dijaki iz slovenskih šol predstavljajo skoraj polovico vpisanih. Za njih smo prilagodili pouk madžarščine, ki se jo lahko učijo na začetnem nivoju.

Vpis skozi leta niha glede na število učencev, ki zaključuje osnovnošolsko izobraževanje, spreminjajo se njihovi interesi in usmerjanje v osnovni šoli. Na navedeno žal nimamo velikega vpliva, kljub temu sodelujemo pri usmerjanju otrok z osnovnimi šolami in tudi lokalnimi podjetji z dejavnostmi, kot so promocija naših programov, deficitarnih in drugih poklicev, po katerih je potreba zlasti v lokalnem okolju, organizacijo krožkov, tehniških dni, dni odprtih vrat in drugih aktivnosti za osnovnošolce. Z osnovnimi šolami v regiji sodelujemo tudi v različnih projektih npr. z OŠ Prežihovega Voranca Bistrica smo v tekočem šolskem letu sodelovali v projektu in na tekmovanju iz robotike in dosegli izjemne rezultate.

Vpis v različne programe se skozi leta spreminja; zadnja leta se je zmanjšal zlasti v programih Gimnazija in Ekonomski tehnik, kar je v skladu z gibanjem vpisa v te programe v državi. Kljub temu ves čas opozarjamo, da je le-ta preskromen glede na potrebe dvojezičnega okolja. Prav tako ves čas opozarjamo, da se učenci preveč usmerjajo v iste programe srednjih šol izven regije, kar prispeva k odseljevanju mladih in je to za prihodnost regije zelo nevarno. Ves čas se nam pa dogaja, da se določeno število dijakov še med srednješolskim izobraževanjem vrne in prepiše na našo šolo. Te dijake zmeraj sprejmemo z odprtimi rokami, jim pomagamo nadoknaditi zaostalo in dokončati srednješolsko izobraževanje,” so v izjavi za javnost zapisali na spletni strani DSŠ Lendava.

Na šoli si želijo več podpore javnosti oz. lokalne skupnosti

“Velikokrat prejmemo pohvale s strani ustanovitelja in soustanovitelja, staršev in dijakov ter šolske stroke. Pričakujemo pa več podpore javnosti oz. lokalne skupnosti, kot smo je deležni trenutno kot edina dvojezična srednja šola, ki je v zadnjih letih postala zanimiva tudi v širšem (ne le dvojezičnem) okolju. To, kar nas najbolj moti, je, da nas nekateri  linčajo za vsak najmanjši neuspeh, ki je prav tako del razvoja in življenja šole kot tudi posameznika. Tega si ne zaslužimo ne zaposleni, še najmanj pa dijaki te šole!

Velikokrat se nanaša nekonstruktivna kritika tudi na učiteljski kader DSŠ Lendava, ki izvaja svoje delo strokovno, se ves čas izpopolnjuje in tako skrbi za svoj profesionalni razvoj. Kader se ves čas pomlajuje, kar v prvi vrsti pomeni, da zaposlujemo in ne odpuščamo. Tako ima mladi kader priložnost od starejših prevzeti izkušnje in znanje, da se to zlije z njihovo mladostno energijo in novimi idejami. Vsakršno komentiranje (sploh anonimno) kadra DSŠ Lendava je zato nedopustno in nizkotno dejanje,” so zaključili pri DSŠ Lendava.