Sveže

Državni praznik: Danes se spominjamo razglasitve plebiscita leta 1990

Dan samostojnosti in enotnosti je državni praznik v Sloveniji, ki se ga praznuje 26. decembra in je dela prost dan. Na ta dan se spomnimo razglasitve plebiscita leta 1990, s katerim je Slovenija postala samostojna država.
Razglasitev glasovanja o samostojnosti

26. december obeležuje razglasitev izidov plebiscita 26. decembra 1990 (plebiscit je potekal 23. decembra 1990), kjer so volilci odgovarjali na vprašanje »Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«. Udeležba na plebiscitu je bila izjemno visoka, kar 93-odstotna, izid glasovanja pa zelo prepričljiv, saj je po podatkih Republiške volilne komisije za samostojno in neodvisno državo glasovalo kar 88,5 % volivcev ali 1.289.369 volilnih upravičencev, vpisanih v volilne imenike. Plebiscit je bil izraz suverene volje slovenskega naroda oziroma ljudstva Slovenije o lastni usodi. Od odločitve do razglasitve samostojne Slovenije je preteklo samo 6 mesecev. Plebiscit je sicer glasovanje polnoletnega prebivalstva na nekem področju o priključitvi tega ozemlja določeni državi ali o razdružitvi od nje.

Slovenija pred plebiscitom del Jugoslavije

Do leta 1990 je bila Slovenija del države Jugoslavije, ki jo je sestavljalo šest republik: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora in Makedonija. Slovenci so bili nad skupno državo razočarani, želeli so več pravic in bolj demokratično upravljanje. Menili so, da pri sprejemanju skupnih odločitev njihov glas ni enakovreden. Zato so se politiki odločili za osamosvojitev Slovenije, torej za odcepitev Slovenije od skupne države Jugoslavije. Dogovorili so se, da bodo o tem, ali naj bo Slovenija samostojna ali ne, odločali njeni državljani na plebiscitu ali ljudskem glasovanju.

Največja enotnost Slovencev v zgodovini

Do septembra 2005 se je praznik imenoval le dan samostojnosti, a so ga s spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih dopolnili z in enotnosti, saj naj bi ta dan namreč Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini.

Praznik naj bi poudarjal enotnost državljanov

Najprej se je praznik imenoval dan samostojnosti, konec septembra 2005 pa so ta dan preimenovali v dan samostojnosti in enotnosti. S spremembo imena naj bi poudarili izraženo enotnost državljanov, ki so se na plebiscitu odločili za samostojno Slovenijo. Slovenija je samostojna in neodvisna država postala 25. junija 1991, vsako leto se tega spominjamo ob državnem prazniku.

Neodvisnost razglašena 25. junija 1991

Slovenska skupščina je pol leta pozneje, natančneje 25. junija 1991 razglasila neodvisnost Slovenije in na podlagi plebiscitarne odločitve za samostojno državo uzakonila Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter Deklaracijo o neodvisnosti in tako postavila formalni temelj slovenski samostojnosti. Dan kasneje, 26. junija, je bila suverena slovenska država slovesno razglašena, s čimer so se končala prizadevanja za njeno samostojnost, začel pa se je boj za osamosvojitev.