Ostalo

Država bo prostore nekdanjena MP Gederovci prenesla na Občino Tišina za potrebe TIC-a

Vlada je sprejela sklep o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Tišina. Predmet brezplačnega prenosa državnega premoženja na občino sta nepremičnini v upravljanju Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in v lasti Republike Slovenije.

Nepremičnine opuščenega mejnega prehoda Gederovci je v letu 2008 Ministrstvo za pravosodje pridobilo na internem trgu od Ministrstva za javno upravo in jih še istega leta preneslo v upravljanje Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, ki naj bi v njih uredila prostore za izvajanje uklonilnega zapora. Po prevzemu nepremičnin je bilo ugotovljeno, da objekt ni ustrezen za izvrševanje kazni zapora (primeren je za pisarniško dejavnost), problematična je tudi bližina državne meje.

Nepremičnine je Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v letu 2014 želela dvakrat prodati na podlagi postopka javnega zbiranja ponudb, vendar postopka nista bila uspešna, čeprav so v času, odkar je nepremičnina v upravljanju Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, različne fizične in pravne osebe pošiljale vloge in povpraševale o možnostih nakupa nepremičnin.

Ves čas, odkar so bile nepremičnine v upravljanju Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, si jih je brezplačno v razvojne namene prizadevala pridobiti Občina Tišina, in sicer na podlagi 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Postopek je bil s sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 16. 11. 2016 ustavljen, saj se Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij z brezplačnim prenosom na Občino Tišina ni strinjala.

Objekt bo Občina Tišina tokrat naposled le dobila

Vlada je na minuli četrtkovi redni seji sprejela sklep o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Tišina. Zadevni nepremičnini se z namenom uporabe v razvojne namene na občino prenašata zaradi izvedbe načrtovanega projekta »Turistično informacijski center – TIC Gederovci«. Občina bo v skladu z načrtovanim projektom zadevni nepremičnini uredila za izvajanje turistične dejavnosti.

Načrtovani projekt zajema ureditev trgovine z izdelki domače obrti, servisne delavnice za kolesa, nočitvenih kapacitet in postajališč za avtodome. V ta namen bo občina celovito obnovila objekt, ga energetsko sanirala, obnovila centralno ogrevanje, vodovodno in električno inštalacijo, stavbno pohištvo, nabavila pohištveno opremo za nočitvene kapacitete, zagotovila vso programsko opremo za izvajanje dejavnosti, uredila pet postajališč za avtodome, uredila okolico za namen postajališča in postavila informativne označbe.